Khoa Công nghệ thông tin - Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

Được thành lập vào năm 1999 trên cơ sở là Khoa CNTT thuộc Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Hà Nội. Từ khi chỉ có 7 cán bộ giáo viên và hơn 20 máy tính, đến nay sau 20 năm xây dựng phát triển, Khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội đã trở thành một trong những khoa công nghệ mũi nhọn của Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, là đơn vị đào tạo nhân lực về Công nghệ thông tin có uy tín trong xã hội với quy mô đào tạo gần 4000 sinh viên.

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Giới thiệu về khoa CNTT

* BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Trưởng khoa: TS. Đặng Trọng Hợp

Giới thiệu về khoa CNTT 1


- Lãnh đạo, quản lý toàn diện các mặt công tác của khoa theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Trực tiếp phụ trách các mặt công tác: đối ngoại, đề xuất về nhân sự và cơ sở vật chất, thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ viên chức, phát triển đội ngũ.

- Xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển Khoa.

- Công tác đào tạo, đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo.

- Thực tập tốt nghiệp, hợp tác doanh nghiệp.

- Xây dựng và phát triển thương hiệu Khoa Công nghệ thông tin.

- Quản lý tài sản được Nhà trường giao (bao gồm cả tài sản hữu hình và tài sản vô hình thuộc lĩnh vực sở hữu trí tuệ, khoa học công nghệ, hệ thống máy tính, dữ liệu phần mềm).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

- Phụ trách các tổ, bộ môn: Tổ trưởng tổ Kỹ thuật - Hành chính, phụ trách bộ môn Khoa học máy tính.

- Sinh hoạt tại bộ môn: Khoa học máy tính.

Điện thoại: 0983144899

Email: dangtronghop@gmail.com
 

Phó Trưởng khoa: TS. Trần Tiến Dũng

Giới thiệu về khoa CNTT 2


- Phụ trách công tác khoa học & công nghệ, hợp tác quốc tế.

- Phụ trách công tác biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ dạy và học.

- Phụ trách công tác xây dựng và phát triển hồ sơ đánh giá kết quả học tập.

- Phụ trách công tác xây dựng và phát triển chương trình đào tạo.

- Phụ trách đào tạo sau đại học.

- Đảm nhiệm các nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa phân công.

- Phụ trách các bộ môn: Công nghệ Phần mềm, Kỹ thuật & Mạng máy tính.

- Sinh hoạt tại bộ môn Công nghệ phần mềm.

Điện thoại: 0912304113

Email: trantd@haui.edu.vn
 

Phó Trưởng khoa: TS. Phạm Văn Hà

Giới thiệu về khoa CNTT 3

- Phụ trách công thực hiện tiến độ, kế hoạch đào tạo, kiểm tra đánh giá.

- Công tác nền nếp, công tác sinh viên, cố vấn học tập.

- Phụ trách công tác ISO, công tác 5S.

- Phụ trách hoạt động đổi mới phương pháp giảng dạy, công tác thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm, sinh viên giỏi.

- Phụ trách các hoạt động phong trào.

- Đảm nhiệm các nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa phân công.

- Phụ trách bộ môn: Hệ thống thông tin.

- Sinh hoạt tại bộ môn Hệ thống thông tin, Công nghệ đa phương tiện.

Số ĐT: 0948036600

Email: phamvanha@gmail.com

* BAN CHI ỦY CHI BỘ KHOA NHIỆM KỲ 2020-2023

1. Đặng Trọng Hợp – Bí thư

2. Phạm Văn Hà – Chi ủy viên

* BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN KHOA NHIỆM KỲ 2012-2017

1. Nguyễn Đức Lưu – Chủ tịch

2. Phạm Văn Hiệp – Phó chủ tịch

3. Vũ Thị Tuyết Mai – Ủy viên

* BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI ĐOÀN KHOA NHIỆM KỲ 2019-2022

1. Trịnh Bá Quý – Bí thư

2. Nguyễn Thị Hương Lan – Phó bí thư

3. Lê Thị Lan Phương – Phó bí thư

* CÁC TỔ CHUYÊN MÔN

STT

Tên bộ môn

Trưởng bộ môn

Số điện thoại

1

Khoa học máy tính

TS. Nguyễn Mạnh Cường

0912870090

2

Hệ thống thông tin

TS. Phạm Văn Hà

0948036600

3

Kỹ thuật và Mạng máy tính

TS. Nguyễn Bá Nghiễn

01643017220

4

Công nghệ phần mềm

TS. Nguyễn Thị Mỹ Bình

0977901599
 

Công nghệ đa phương tiện

TS. Đỗ Mạnh Hùng

0916113319

6

Kỹ thuật – Hành chính

TS. Đặng Trọng Hợp

0983144899

* GIÁO VỤ: Cô Vi Thị Huệ – SĐT: 0942346565

* GVCN:

- Cô Đặng Thị Nhung – SĐT: 0983210286

- Cô Trần Mai Linh – SĐT: 0984291823

- Cô Nguyễn Thị Kim Tuyến – SĐT: 0974221649

Video giới thiệu về Khoa Công nghệ thông tin
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

THỰC HỌC, THỰC HÀNH, THỰC DANH, THỰC NGHIỆP

Sứ mệnh
Sứ mệnh

Đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Máy tính và CNTT.

Tầm nhìn
Tầm nhìn

Là địa chỉ tin cậy cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động CNTT trong nước và quốc tế. Các chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc gia và một số ngành đạt chuẩn quốc tế; Là trung tâm nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ uy tín trong lĩnh vực CNTT

TS. Đặng Trọng Hợp

Trưởng khoa

15:13 31/08/20 1.891 lượt xem
TS. Phạm Văn Hà

Phó Trưởng khoa

15:19 31/08/20 1.320 lượt xem
TS. Trần Tiến Dũng

Phó trưởng khoa

15:21 31/08/20 2.298 lượt xem
1999
Khoa Công nghệ thông tin được thành lập vào ngày 05/07/1999 theo Quyết định số 115/TCHC của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Công nghiệp Hà Nội. Khi thành lập, Khoa CNTT chỉ có 07 cán bộ giáo viên và hơn 20 máy vi tính, có quá nhiều việc phải làm, tất cả đều mới mẻ, khó khăn, tập thể giáo viên khi đó đã tập trung rất nhiều công sức để xây dựng Khoa. Trong kỳ thi tuyển sinh năm học 1999 - 2000, Khoa đã tuyển được 6 lớp Trung học và 7 lớp Cao đẳng Tin.
2001
Từ năm 2001 đến 2005, đội ngũ cán bộ giáo viên của Khoa đã tăng lên gần 50 người. Số lượng sinh viên của Khoa khoảng 1700 Học sinh – Sinh viên và hơn 260 máy vi tính.
2005
Sau khi có quyết định 315/2005 QĐ/TTG ngày 2/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trên cơ sở Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội, từ đây Khoa Công nghệ thông tin có thêm chức năng đào tạo bậc đại học.

Khoa CNTT có chức năng đào tạo nguồn nhân lực CNTT, hiện tại Khoa có các hệ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng, liên thông từ Trung cấp lên Đại học và liên thông từ Cao đẳng lên Đại học. Song song với việc đào tạo các học sinh, sinh viên chuyên ngành CNTT khoa còn đảm nhận nhiệm vụ dạy môn “Nhập môn tin học” cho tất cả các lớp, các ngành đào tạo trong nhà trường. Cùng với việc đào tạo, Khoa còn có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Hàng năm Khoa đã có rất nhiều công trình nghiên cứu khoa học phục vụ cho công tác dạy và học trong Khoa cũng như trong Nhà trường.

Ngày 15 tháng 10 năm 2007 Trường đã ký hợp đồng liên kết đào tạo và nghiên cứu khoa học với Viện CNTT để cùng hợp tác và giúp đỡ khoa phát triển hơn nữa trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực CNTT.

Trong các năm qua, đã có hàng nghìn sinh viên của khoa ra trường, làm việc. Phần lớn các em làm đúng ngành nghề đào tạo. Các em đã có chỗ đứng vững chắc trong xã hội và đồng thời chính các em đã làm cho vị thế của khoa cũng như của nhà trường được nâng lên.
Xem thêm các năm khác
Thạc sỹ Hệ thống thông tin

Có thể làm việc trong các tổ chức, công ty có ứng dụng công nghệ thông tin, Các công ty phần mềm: phát triển phần mềm, thiết kế Website, gia công, phát triển phần mềm, Các công ty tư vấn: tư vấn thiết kế các giải pháp về mạng, các giải pháp công nghệ thông tin cho doanh nghiệp, Bộ phận vận hành và phát triển công nghệ thông tin của các cơ quan, nhà máy, trường học, ngân hàng… các doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ thông tin, Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các Viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.

13:52 09/07/21 1.660 lượt xem
Công nghệ Đa phương tiện

Có thể làm việc tại các công ty phần mềm: phát triển phần mềm, thiết kế website, gia công phần mềm, cung cấp nội dung số, sản xuất game, Công ty truyền thông, thiết kế quảng cáo, điện ảnh, truyền hình, Công ty kinh doanh dịch vụ và các sản phẩm CNTT, Bộ phần truyền thông của các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, Bộ thông tin truyền thông, đài phát thanh, truyền hình, cơ quan báo chí, Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các viện nghiên cứu và phát triển sản phẩm tích hợp công nghệ đa phương tiện.

11:38 09/07/21 2.435 lượt xem
Công nghệ thông tin Đại học

Có thể làm việc tại các doanh nghiệp thiết kế, gia công, phát triển phần mềm, các công ty cung cấp nội dung số, sản xuất game, công ty tư vấn, thiết kế các giải pháp công nghệ thông tin cho doanh nghiệp, công ty kinh doanh dịch vụ và các sản phẩm CNTT, bộ phận vận hành và phát triển công nghệ thông tin của các cơ quan, nhà máy, trường học, ngân hàng... các doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ thông tin.

08:07 09/07/20 86.342 lượt xem
Khoa học máy tính

Đào tạo người học có khả năng sáng tạo để giải quyết những vấn đề liên quan đến Khoa học Máy tính: các lý thuyết tiên tiến; các phương pháp thực nghiệm; các công nghệ thu thập, lưu trữ, xử lý thông tin; kỹ thuật phân tích và thiết kế giải thuật nhằm thiết kế, mô hình hóa và triển khai các hệ thống máy tính.

14:26 09/07/20 42.240 lượt xem
Hệ thống thông tin

Đáp ứng được nhu cầu của xã hội về lĩnh vực hệ thống thông tin: thương mại điện tử, hệ quản trị doanh nghiệp điện tử, hệ hỗ trợ quyết định, hệ thống nhúng, công nghệ đa phương tiện, tích hợp hệ thống...

14:37 09/07/20 51.417 lượt xem
Kỹ thuật phần mềm

Đáp ứng được nhu cầu của xã hội về lĩnh vực công nghệ phần mềm: Quy trình phát triển phần mềm; Quản lý dự án phần mềm; Đảm bảo chất lượng phần mềm.

14:41 09/07/20 48.290 lượt xem
Công nghệ thông tin Cao đẳng

Tham gia các dự án phần mềm tin học với tư cách: lập trình viên, thành viên của dự án. Quản trị dữ liệu, quản trị mạng, quản trị website cho các tổ chức, doanh nghiệp, công ty

14:42 13/02/14 65.577 lượt xem
Cơ cấu tổ chức

Trưởng Khoa: TS. Ngô Đức Vĩnh. Phó Trưởng Khoa: Ths. Nguyễn Văn Thắng. Phó Trưởng Khoa: TS. Đặng Trọng Hợp

15:41 31/08/20 1.802 lượt xem
Các tổ, bộ môn và ngành nghề đào tạo

Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Công nghệ phần mềm, Kỹ thuật và Mạng máy tính, Công nghệ đa phương tiện, Kỹ thuật – Hành chính

14:57 31/08/20 1.502 lượt xem
Cơ sở vật chất

Khoa Công nghệ thông tin được trang bị các phòng làm việc và phòng máy từ tầng 6 - tầng 9 nhà A1. Với đầy đủ trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu của công việc và yêu cầu đào tạo các bậc học

15:51 31/08/20 1.596 lượt xem
Thành tích hoạt động

Cùng các hoạt động giảng dạy và học tập, tập thể giáo viên, học sinh – sinh viên khoa CNTT còn tham gia nhiều phong trào của nhà trường và đã đạt được những thành tích đáng khích lệ.

15:20 10/12/19 39.561 lượt xem
Đơn vị liên kết, hợp tác

Các đơn vị liên kết, hợp tác với Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội

15:21 02/07/20 43.352 lượt xem
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 Tầng 6, nhà A1, Số 298 đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.
 Điện thoại: 84.4.7655391 (số máy nội bộ: 251, 253, 830, 831)
 Fax: 84.4.7655261
 Email: fit.haui.edu@gmail.com
 Website: fit-haui.edu.vn
FANPAGE FACEBOOK
Hotline
+84.4.7655391
Zalo
+84.4.7655391
Viber
+84.4.7655391
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCUv7NU3iEAt3NHtXaJGVXaw
Twitter
Facebook
http://facebook.com/FITHaUI
Facebook
http://facebook.com/FITHaUI
Instagram