Thông báo v/v tổ chức học kỳ phụ thứ nhất năm học 2013-2014 cho các lớp Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ.

Phan Thanh Vũ
Vũ PT
11:47 09/12/13 trong Thông báo dành cho sinh viên
11:47 09/12/13 2.192 lượt xem
Mục lục
THÔNG BÁO
Về việc tổ chức học kỳ phụ thứ nhất năm học 2013-2014
cho các lớp Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ.
 
       Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2013 - 2014 và kế hoạch đào tạo của các lớp Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ;
       Căn cứ vào kết quả học tập của sinh viên Đại học khóa 5,6,7;
      Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên Đại học chính quy có nhu cầu đăng ký học lại để cải thiện điểm, học lại để tích lũy đủ học phần theo tiến trình đào tạo, học đổi hoặc học vượt, nhà trường thông báo tổ chức học kỳ phụ thứ nhất năm học 2013-2014 như sau:

I. KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ KHỐI LƯỢNG HỌC TẬP
      - Thời gian đăng ký chính thức: Sinh viên đăng ký khối lượng học tập tại các địa điểm có mạng internet từ ngày 16/12/2013 đến ngày 27/12/2013.
      - Nhà trường mở phòng máy tại tầng 4 - Trung tâm thông tin Thư viện từ ngày 16/12/2013 đến ngày 20/12/2013 để hỗ trợ sinh viên đăng ký.
      - Đến 09h00 ngày 27/12/2013 nhà trường sẽ khoá đăng ký và ra thông báo các lớp độc lập được mở hoặc không được mở, yêu cầu sinh viên tự đăng nhập vào tài khoản của mình để kiểm tra kết quả đăng ký.
      - Thời gian đăng ký lại, đăng ký bổ sung: Sinh viên đăng ký lại, đăng ký bổ sung vào các lớp độc lập được mở và còn trống từ ngày 28/12/2013 đến ngày 09/01/2014
- Lưu ý:
      + Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Đại học khóa 5, khóa 6, khóa 7 học lại để cải thiện điểm hoặc tích lũy đủ số học phần để đủ điều kiện tốt nghiệp theo đúng tiến trình đào tạo, các khoa quản lý sinh viên căn cứ vào kết quả học tập của sinh viên, làm giấy đề nghị mở lớp học lại (mẫu 2d, tại địa chỉ http://dttc.haui.edu.vn/default.aspx?ChannelID=129) và gửi về đồng chí Vũ Ngọc Ánh - phòng Đào tạo trước ngày 20/12/2013 để tổng hợp, trình ban Giám hiệu duyệt cho mở lớp học lại.
      + Sinh viên Đại học Chất lượng cao muốn đăng ký học lại để cải thiện điểm hoặc học vượt (ngoài những môn học đã có ở bảng đính kèm) thì nộp đơn tại các Khoa. Các Khoa quản lý sinh viên lập danh sách, làm giấy đề nghị mở lớp học lại (mẫu 2d, tại địa chỉ http://dttc.haui.edu.vn/default.aspx?ChannelID=129) và gửi về cho đồng chí Vũ Ngọc Ánh - phòng Đào tạo trước ngày 20/12/2013 để tổng hợp, trình ban Giám hiệu duyệt cho mở lớp học lại.
      + Các học phần sinh viên các khóa khác có nhu cầu học nhưng chưa tổ chức trong học kỳ này, sinh viên chủ động theo dõi trong các học kỳ tiếp sau để đăng ký. Riêng các học phần “Giáo dục thể chất”, “Giáo dục quốc phòng” sinh viên có nguyện vọng đăng ký học lại để cải thiện điểm, học bổ sung... đăng ký tại khoa “Giáo dục thể chất - Quốc phòng” trước ngày 27/12/2013.

II. KẾ HOẠCH HỌC TẬP
          - Thời gian học: từ ngày 06/01/2014 đến hết ngày 15/02/2014 (có thời khoá biểu các lớp độc lập kèm theo).
- Thời gian thi:
+ Thi lần 1: từ ngày 17/02/2014 đến ngày 22/02/2014.
+ Thi lần 2: từ ngày 10/03/2014 đến ngày 15/03/2014.

III. YÊU CẦU
      1/ Phòng Đào tạo: Xây dựng kế học học tập học kỳ phụ; tổ chức cho sinh viên đăng ký khối lượng học tập; Theo dõi quá trình thực hiện.
      2/ Các khoa, TT quản lý học phần: Căn cứ vào thời khóa biểu các lớp độc lập được mở để phân công giáo viên giảng dạy, theo dõi, quản lý theo quy định chung của trường.
      3/ Khoa Giáo dục thể chất - Quốc phòng: Lập danh sách sinh viên đăng ký học các học phần giáo dục thể chất, quốc phòng; Tổ chức cho sinh viên học tập; Gửi danh sách về đồng chí Nguyễn Bá Lâng phòng đào tạo trước ngày 28/12/2013 để tổng hợp và cập nhật vào hệ thống phần mềm quản lý.
      4/ Các khoa, TT quản lý sinh viên, các cố vấn học tập: Thông báo các nội dung liên quan đến từng sinh viên do mình quản lý; Hướng dẫn cho sinh viên lựa chọn học phần và thực hiện quy trình đăng ký khối lượng học tập.
      5/ Sinh viên các lớp Đại học chính quy: Theo dõi kết quả học tập của bản thân; Lựa chọn các học phần cần học trong học kỳ phụ thứ nhất; Tham khảo ý kiến của cố vấn học tập; Đăng ký học tập tại các địa điểm có mạng internet theo đúng quy trình đăng ký; Đóng kinh phí đào tạo theo đúng quy định.
      6/ TT NNTH: Chuẩn bị phần mềm đăng ký học tín chỉ; Phối hợp với P.Đào tạo chuẩn bị dữ liệu cho việc đăng ký học; Cử cán bộ giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình đăng ký của sinh viên.
7/ TT TTTV: Phối hợp với TT NNTH chuẩn bị phòng máy; Cử cán bộ trực và mở phòng máy từ ngày 16/12/2013 đến ngày 20/12/2013 để phục vụ sinh viên đăng ký./.
                                                                                             KT. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2013
Nơi nhận:
-    Các phòng, khoa, TT;
-    Lưu VT,  ĐT.         

                                                                      
Chi tiết danh sách các lớp độc lập được tổ chức xem tại đây        
Gameloft tuyển thực tập sinh năm 2021

Gameloft tuyển thực tập sinh năm 2021

08:42 23/07/21 282 lượt xem
VPBank tuyển dụng Online trực tiếp

VPBank đang tổ chức triển khai chương trình VPBANK ONLINE CAREER FAIR ĐẶC BIỆT dành cho sinh viên năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp. Đây là chương trình tuyển dụng đặc biệt đầu tiên được tổ chức online 100% trên nền tảng Microsoft Team nhằm giúp các ứng viên có cơ hội nghề nghiệp ngay trong bối cảnh đại dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp trên toàn quốc.

08:39 22/07/21 307 lượt xem
Sinh viên khoa Công nghệ thông tin với nghiên cứu ứng dụng cho bài toán phát hiện gian lận thi cử

Với một số kết quả nghiên cứu có trước về xử lý ảnh, phát hiện, nhận diện khuôn mặt, ước lượng khung xương người và nhận diện hành vi bất thường đã giúp nhóm sinh viên khoa Công nghệ thông tin (CNTT) tiếp tục nghiên cứu và hoàn thành đề tài “Tự động phát hiện hành vi bất thường trong video dựa trên các dạng đặc trưng khác nhau, ứng dụng cho bài toán phát hiện gian lận thi cử”.

10:49 20/07/21 42 lượt xem
Công ty TNHH Arcadyan Technology (Việt Nam) tuyển dụng

Công ty TNHH Arcadyan Technology (Việt Nam) tuyển dụng

15:43 08/07/21 315 lượt xem
Ngân hàng nhà nước Việt Nam tuyển dụng năm 2021

Ngân hàng nhà nước Việt Nam tuyển dụng năm 2021

09:13 08/07/21 160 lượt xem
Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên tuyển dụng Kỹ thuật viên

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên tuyển dụng Kỹ thuật viên

16:11 05/07/21 323 lượt xem
Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC tuyển thực tập sinh

Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC (ETC) được thành lập từ năm 2004 và là một trong những doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, tiên phong trong việc cung cấp thiết bị và giải pháp công nghệ thông tin toàn diện cho các khách hàng khối Chính phủ, Ngân hàng và Doanh nghiệp lớn

16:01 29/06/21 979 lượt xem
Hội thảo khoa học "Công nghệ phần mềm & Khoa học dữ liệu"

Thế giới đang trải qua cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với đặc trưng là Dữ liệu lớn (Big data), Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), Điện toán đám mây (Cloud computing) và Khoa học dữ liệu (Data Science). Theo xu hướng đó, Khoa học dữ liệu là chủ đề được quan tâm tại các Hội nghị Khoa học.

14:59 25/06/21 265 lượt xem
Hội nghị công chức, viên chức tổng kết năm học 2019-2020

Ngày 27/09/2020, Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã long trọng tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và tổng kết năm học 2019-2020 nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm học 2019-2020 và đề ra kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021.

Linh Anh
Anh L
15:05 09/10/20 trong Tin tức chung
15:05 09/10/20 371 lượt xem
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ cao đẳng chính quy khóa 18

Sáng ngày 16/8/2019, Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội long trọng tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng chính quy ngành Công nghệ thông tin, khóa học 2016 – 2019.

Phan Thanh Vũ
Vũ PT
08:58 20/08/19 trong Tin tức chung
08:58 20/08/19 2.204 lượt xem
DANH SÁCH BAN CỐ VẤN HỌC TẬP KHOA CNTT.

09:09 04/12/17 3.501 lượt xem
DANH SÁCH CÁC HỌC PHẦN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TƯƠNG ĐƯƠNG HỆ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG.

DANH SÁCH CÁC HỌC PHẦN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TƯƠNG ĐƯƠNG HỆ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG.

13:43 28/01/15 2.442 lượt xem
Hơn 500 sinh viên Khoa Công nghệ thông tin tham gia tuyển dụng thực tập tại doanh nghiệp

Ngày hội tuyển dụng tại Khoa Công nghệ thông tin có sự góp mặt của gần 20 doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực CNTT, phát triển phần mềm như: FPT Software, Gameloft, Misa, ITG, FIS, VTI, AHT, TTC, Sun*, BKAV, Lifetek, LinxHQ, IT Plus

16:21 21/12/20 574 lượt xem
Trải nghiệm môi trường làm việc ITG cùng các bạn sinh viên ĐH Công nghiệp Hà Nội

Ngày 28/11 vừa qua, Công ty Cổ phần Công nghệ ITG đã tổ chức chương trình “ITG Company Tour” với sự tham dự của hơn 30 bạn sinh viên tới từ khoa Công nghệ Thông tin, Công nghệ Máy tính và Công nghệ Phần mềm của trường ĐH Công nghiệp Hà Nội.

15:55 02/12/20 413 lượt xem
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Hệ Đại học Khóa 11

Trong niềm tự hào, xúc động của ngày tốt nghiệp, tân cử nhân Trần Thị Tâm – Lớp HTTT2K11 chia sẻ: “Con đường chinh phục đỉnh cao tri thức luôn gặp những gian nan, vất vả nhưng với sự trách nhiệm, tận tâm chỉ bảo, dạy dỗ của các thầy giáo, cô giáo Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã giúp chúng em vượt qua được mọi khó khăn, thử thách. Có được tấm bằng đại học trong tay hôm nay là niềm mơ ước, khát khao của em và nhiều bạn sinh viên khác khi mới bước chân vào giảng đường đại học.

09:15 18/11/20 378 lượt xem
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 Tầng 6, nhà A1, Số 298 đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.
 Điện thoại: 84.4.7655391 (số máy nội bộ: 251, 253, 830, 831)
 Fax: 84.4.7655261
 Email: fit.haui.edu@gmail.com
 Website: fit-haui.edu.vn
FANPAGE FACEBOOK
Hotline
+84.4.7655391
Zalo
+84.4.7655391
Viber
+84.4.7655391
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCUv7NU3iEAt3NHtXaJGVXaw
Twitter
Facebook
http://facebook.com/FITHaUI
Facebook
http://facebook.com/FITHaUI
Instagram