Thông báo v/v tổ chức học kỳ phụ thứ nhất năm học 2013-2014 cho các lớp Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ.

Phan Thanh Vũ
Vũ PT
11:47 09/12/13 trong Thông báo dành cho sinh viên
11:47 09/12/13 2.747 lượt xem
Mục lục
THÔNG BÁO
Về việc tổ chức học kỳ phụ thứ nhất năm học 2013-2014
cho các lớp Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ.
 
       Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2013 - 2014 và kế hoạch đào tạo của các lớp Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ;
       Căn cứ vào kết quả học tập của sinh viên Đại học khóa 5,6,7;
      Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên Đại học chính quy có nhu cầu đăng ký học lại để cải thiện điểm, học lại để tích lũy đủ học phần theo tiến trình đào tạo, học đổi hoặc học vượt, nhà trường thông báo tổ chức học kỳ phụ thứ nhất năm học 2013-2014 như sau:

I. KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ KHỐI LƯỢNG HỌC TẬP
      - Thời gian đăng ký chính thức: Sinh viên đăng ký khối lượng học tập tại các địa điểm có mạng internet từ ngày 16/12/2013 đến ngày 27/12/2013.
      - Nhà trường mở phòng máy tại tầng 4 - Trung tâm thông tin Thư viện từ ngày 16/12/2013 đến ngày 20/12/2013 để hỗ trợ sinh viên đăng ký.
      - Đến 09h00 ngày 27/12/2013 nhà trường sẽ khoá đăng ký và ra thông báo các lớp độc lập được mở hoặc không được mở, yêu cầu sinh viên tự đăng nhập vào tài khoản của mình để kiểm tra kết quả đăng ký.
      - Thời gian đăng ký lại, đăng ký bổ sung: Sinh viên đăng ký lại, đăng ký bổ sung vào các lớp độc lập được mở và còn trống từ ngày 28/12/2013 đến ngày 09/01/2014
- Lưu ý:
      + Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Đại học khóa 5, khóa 6, khóa 7 học lại để cải thiện điểm hoặc tích lũy đủ số học phần để đủ điều kiện tốt nghiệp theo đúng tiến trình đào tạo, các khoa quản lý sinh viên căn cứ vào kết quả học tập của sinh viên, làm giấy đề nghị mở lớp học lại (mẫu 2d, tại địa chỉ http://dttc.haui.edu.vn/default.aspx?ChannelID=129) và gửi về đồng chí Vũ Ngọc Ánh - phòng Đào tạo trước ngày 20/12/2013 để tổng hợp, trình ban Giám hiệu duyệt cho mở lớp học lại.
      + Sinh viên Đại học Chất lượng cao muốn đăng ký học lại để cải thiện điểm hoặc học vượt (ngoài những môn học đã có ở bảng đính kèm) thì nộp đơn tại các Khoa. Các Khoa quản lý sinh viên lập danh sách, làm giấy đề nghị mở lớp học lại (mẫu 2d, tại địa chỉ http://dttc.haui.edu.vn/default.aspx?ChannelID=129) và gửi về cho đồng chí Vũ Ngọc Ánh - phòng Đào tạo trước ngày 20/12/2013 để tổng hợp, trình ban Giám hiệu duyệt cho mở lớp học lại.
      + Các học phần sinh viên các khóa khác có nhu cầu học nhưng chưa tổ chức trong học kỳ này, sinh viên chủ động theo dõi trong các học kỳ tiếp sau để đăng ký. Riêng các học phần “Giáo dục thể chất”, “Giáo dục quốc phòng” sinh viên có nguyện vọng đăng ký học lại để cải thiện điểm, học bổ sung... đăng ký tại khoa “Giáo dục thể chất - Quốc phòng” trước ngày 27/12/2013.

II. KẾ HOẠCH HỌC TẬP
          - Thời gian học: từ ngày 06/01/2014 đến hết ngày 15/02/2014 (có thời khoá biểu các lớp độc lập kèm theo).
- Thời gian thi:
+ Thi lần 1: từ ngày 17/02/2014 đến ngày 22/02/2014.
+ Thi lần 2: từ ngày 10/03/2014 đến ngày 15/03/2014.

III. YÊU CẦU
      1/ Phòng Đào tạo: Xây dựng kế học học tập học kỳ phụ; tổ chức cho sinh viên đăng ký khối lượng học tập; Theo dõi quá trình thực hiện.
      2/ Các khoa, TT quản lý học phần: Căn cứ vào thời khóa biểu các lớp độc lập được mở để phân công giáo viên giảng dạy, theo dõi, quản lý theo quy định chung của trường.
      3/ Khoa Giáo dục thể chất - Quốc phòng: Lập danh sách sinh viên đăng ký học các học phần giáo dục thể chất, quốc phòng; Tổ chức cho sinh viên học tập; Gửi danh sách về đồng chí Nguyễn Bá Lâng phòng đào tạo trước ngày 28/12/2013 để tổng hợp và cập nhật vào hệ thống phần mềm quản lý.
      4/ Các khoa, TT quản lý sinh viên, các cố vấn học tập: Thông báo các nội dung liên quan đến từng sinh viên do mình quản lý; Hướng dẫn cho sinh viên lựa chọn học phần và thực hiện quy trình đăng ký khối lượng học tập.
      5/ Sinh viên các lớp Đại học chính quy: Theo dõi kết quả học tập của bản thân; Lựa chọn các học phần cần học trong học kỳ phụ thứ nhất; Tham khảo ý kiến của cố vấn học tập; Đăng ký học tập tại các địa điểm có mạng internet theo đúng quy trình đăng ký; Đóng kinh phí đào tạo theo đúng quy định.
      6/ TT NNTH: Chuẩn bị phần mềm đăng ký học tín chỉ; Phối hợp với P.Đào tạo chuẩn bị dữ liệu cho việc đăng ký học; Cử cán bộ giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình đăng ký của sinh viên.
7/ TT TTTV: Phối hợp với TT NNTH chuẩn bị phòng máy; Cử cán bộ trực và mở phòng máy từ ngày 16/12/2013 đến ngày 20/12/2013 để phục vụ sinh viên đăng ký./.
                                                                                             KT. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2013
Nơi nhận:
-    Các phòng, khoa, TT;
-    Lưu VT,  ĐT.         

                                                                      
Chi tiết danh sách các lớp độc lập được tổ chức xem tại đây        
Chương trình thực tập "Innovative Asia"

Sinh viên đã tốt nghiệp tại Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội sẽ có cơ hội du học và thực tập tại các doanh nghiệp Nhật Bản.

14:38 02/12/21 1.294 lượt xem
Công ty TNHH giải pháp và phát triển công nghệ HMS tuyển dụng

14:13 02/12/21 868 lượt xem
Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect tuyển dụng

09:35 01/12/21 909 lượt xem
Data Anylytics - Nghệ thuật phân tích dữ liệu

Thời đại 4.0 ghi nhận sự nổi lên của Big Data, dữ liệu trở nên cực kỳ quan trọng với mọi lĩnh vực của thế kỷ 21. Do đó Data Analytics - ngành phân tích dữ liệu ngày càng trở thành một ngành HOT. Bất kỳ công ty nào đang muốn mở rộng quy mô dù muốn hay không cũng phải cần quan tâm đến nó.

19:50 30/11/21 1.060 lượt xem
Hội thảo “Định giá bản thân” của công ty LinX

21:49 29/11/21 964 lượt xem
Sinh viên Khoa CNTT lọt vào vòng thi ACM/ICPC khu vực phía Nam

ACM-ICPC (ACM International Collegiate Programming Contest ) là cuộc thi lập trình quốc tế lâu đời và danh giá nhất dành cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng trên toàn cầu. Đây là một cơ hội cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng thể hiện và rèn luyện các kỹ năng giải quyết vấn đề và lập trình.

11:09 27/11/21 1.100 lượt xem
Công ty X-Media tuyển dụng lập trình .Net

X-Media được thành lập từ 2011, có hơn 50 nhân sự, với nhiều dự án về Nội dung số, Thương mại điện tử, Nền tảng Tuyển dụng. Môi trường tại X-Media là môi trường trẻ, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao. Phù hợp cho những bạn có năng lực và yêu thích môi trường năng động.

12:27 24/11/21 1.639 lượt xem
1
Tư vấn nhập học trực tuyến sinh viên đại học khóa 16
16:51 17/09/21 1.528 lượt xem
2
Đề án mở ngành Công nghệ Đa phương tiện
17:19 05/09/21 1.461 lượt xem
3
Hội thảo khoa học "Công nghệ phần mềm & Khoa học dữ liệu"
14:59 25/06/21 1.511 lượt xem
5
Kế hoạch đánh giá ngoài kiểm định ngành CNTT
16:18 29/03/21 1.452 lượt xem
Hội nghị công chức, viên chức tổng kết năm học 2019-2020

Ngày 27/09/2020, Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã long trọng tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và tổng kết năm học 2019-2020 nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm học 2019-2020 và đề ra kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021.

Linh Anh
Anh L
15:05 09/10/20 trong Tin tức chung
15:05 09/10/20 1.307 lượt xem
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ cao đẳng chính quy khóa 18

Sáng ngày 16/8/2019, Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội long trọng tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng chính quy ngành Công nghệ thông tin, khóa học 2016 – 2019.

Phan Thanh Vũ
Vũ PT
08:58 20/08/19 trong Tin tức chung
08:58 20/08/19 3.402 lượt xem
DANH SÁCH BAN CỐ VẤN HỌC TẬP KHOA CNTT.

09:09 04/12/17 4.823 lượt xem
DANH SÁCH CÁC HỌC PHẦN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TƯƠNG ĐƯƠNG HỆ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG.

DANH SÁCH CÁC HỌC PHẦN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TƯƠNG ĐƯƠNG HỆ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG.

13:43 28/01/15 3.316 lượt xem
Bồi dưỡng Kỹ năng viết CV và ứng tuyển

Nằm trong chuỗi chương trình bồi dưỡng các kỹ năng cho sinh viên, Vào tối ngày 23/10/2021, Khoa Công nghệ thông tin Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội phối hợp với Công ty TNHH Một Thành viên KidsOnline đã tổ chức buổi workshop “Kỹ năng viết CV và ứng tuyển” với mục tiêu chia sẻ những kinh nghiệm cũng như cung cấp những thông tin hữu ích để các bạn sinh viên có thể tạo một hình ảnh đẹp và nổi bật với các Doanh nghiệp trong tương lai.

14:20 24/10/21 994 lượt xem
FIT-HaUI Orientation Day 2021

Ngày 15/10/2021, Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã phối hợp cùng Công ty phần mềm FPT Software tổ chức chương trình FIT-HaUI Orientation Day trên nền tảng zoom nhằm định hướng nghề nghiệp, trang bị những kiến thức, kỹ năng cho sinh viên CNTT.

19:59 16/10/21 932 lượt xem
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 Tầng 6, nhà A1, Số 298 đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.
 Điện thoại: 84.4.7655391 (số máy nội bộ: 251, 253, 830, 831)
 Fax: 84.4.7655261
 Email: fit.haui.edu@gmail.com
 Website: fit-haui.edu.vn
FANPAGE FACEBOOK
Hotline
+84.4.7655391
Zalo
+84.4.7655391
Viber
+84.4.7655391
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCUv7NU3iEAt3NHtXaJGVXaw
Twitter
Facebook
http://facebook.com/FITHaUI
Facebook
http://facebook.com/FITHaUI
Instagram