Kế hoạch đánh giá đồ án tốt nghiệp Khóa 12

Căn cứ vào Quyết định số 123/QĐ-ĐHCN ngày 14 tháng 2 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHCN Hà Nội về việc ban hành Quy định thực hiện đồ án/ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên trình độ Đại học tại Trường ĐHCN Hà Nội.

Linh Anh
Anh L
10:04 07/05/21 trong Dành cho sinh viên
10:04 07/05/21 3.574 lượt xem
Mục lục
Căn cứ vào Quyết định 787/QĐ – ĐHCN ngày 7 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHCN Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy.
Căn cứ vào Quyết định số 123/QĐ-ĐHCN ngày 14 tháng 2 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHCN Hà Nội về việc ban hành Quy định thực hiện đồ án/ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên trình độ Đại học tại Trường ĐHCN Hà Nội.
Căn cứ theo tiến độ đào tạo kỳ 2 năm học 2020-2021 của Nhà trường.
Khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch đánh giá đồ án tốt nghiệp (ĐATN) cho sinh viên ĐH K12 như sau:

1. Điều kiện để sinh viên được tham gia bảo vệ ĐATN
 • Phải được sự đồng ý của giảng viên hướng dẫn.
 • Có Phiếu giao Đồ án tốt nghiệp đã được duyệt.
 • Tên đề tài thực hiện và Tên đề tài trong phiếu giao ĐATN phải trùng nhau.

2. Chấm phản biện
 • Từ 11/05/2021 - 13/05/2021: Sinh viên nộp bản mềm báo cáo ĐATN + Phiếu giao đề tài scan và sản phẩm demo (nếu có) về cho GVHD. Cấu trúc file và thư mục như sau Thư mục của mỗi SV: Tên ngành viết tắt (HTTT, KHMT, KTPM, KHMT) + Mã SV + Họ tên sinh viên, Ví dụ: KHMT 2017605457 Nguyen Van A. Trong đó có 2 thư mục con: Bao cao (chứa các file báo cáo, phiếu giao đề tài), Chuong trinh (chứa mã nguồn chương trình nếu có)
 • 14/5/2021: GVHD nộp thư mục của các sinh viên do mình hướng dẫn và đồng ý cho bảo vệ về Đ/c Huệ . Cấu trúc thư mục như sau: Họ tên GVHD, bên trong chứa thư mục của tất cả SV đồng ý cho bảo vệ và file danh sách sinh viên chứa thông tin đề tài + từ khóa + tóm tắt ĐATN.
 • 15/5/2021: Khoa gửi hồ sơ của sinh viên về cho GV phản biện
 • Từ 16/05/2021 - 23/5/2021: Các giảng viên được phân công chấm phản biện chấm điểm. GV phản biện gửi lại phiếu điểm đánh giá ĐATN trước ngày 25/05/2021 cho Thư ký hội đồng.

3. Chấm báo cáo Đồ án tốt nghiệp
 • Trong ngày bảo vệ, yêu cầu mỗi sinh viên phải nộp cho Hội đồng 02 quyển ĐATN (01 quyển bìa cứng có phiếu giao ĐATN bản gốc, 01 quyển bìa giấy bóng kính có phiếu giao ĐATN bản photo), file mềm Báo cáo ĐATN, sản phầm demo (nếu có).
 • Thời gian, địa điểm bảo vệ của các Hội đồng: sẽ có thông báo sau.

4. Yêu cầu với ngành Khoa học máy tính (KHMT)
Nhằm đánh giá chuẩn đầu ra của sinh viên và chuẩn bị cho kiểm định chương trình đào tạo ngành KHMT, tất cả SV ngành KHMT sẽ phải thực hiện bài trắc nghiệm về tiêu chuẩn đạo đức ngành và Luật Công nghệ thông tin (nội dung trong tài liệu đính kèm), kết quả bài kiểm tra trắc nghiệm sẽ là điều kiện để sinh viên tốt nghiệp và làm căn cứ cho hội đồng đánh giá ĐATN. Để giúp sinh viên chuẩn bị tốt nhất cho bài đánh giá trắc nghiệm, Khoa CNTT sẽ tổ chức hướng dẫn online cho sinh viên như sau:
 • Thời gian: 19h-20h ngày 22/5/2021.
 • Địa điểm: online tại địa chỉ https://meet.google.com/upp-maxw-qhy
 • Tài liệu tham khảo về pháp luật, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp sinh viên xem tại đây.
Danh sách các hội đồng chấm báo cáo ĐATN
Stt Họ và tên Nhiệm vụ Stt Họ và tên Nhiệm vụ
Hội đồng 1 Hội đồng 19
1 TS. Đặng Trọng Hợp Chủ tịch 1 TS. Phạm Văn Hà Chủ tịch
2 ThS. An Văn Minh Thư ký 2 ThS. Phạm Thị Kim Thư ký
Phượng
3 ThS. Nguyễn Đức Lưu ủy viên 3 ThS. Nguyễn Thị Thanh ủy viên
Huyền
Hội đồng 2 Hội đồng 20
1 TS. Nguyễn Bá Nghiễn Chủ tịch 1 TS. Hà Mạnh Đào Chủ tịch
2 ThS. Nguyễn Thanh Hải Thư ký 2 ThS. Nguyễn Thái Cường Thư ký
3 ThS. Ngô Văn Bình ủy viên 3 ThS. Lê Thị Thuỷ ủy viên
Hội đồng 3 Hội đồng 21
1 TS. Nguyễn Mạnh Chủ tịch 1 TS. Ngô Đức Vĩnh Chủ tịch
Cường
2 ThS. Nguyễn Văn Tỉnh Thư ký 2 ThS. Vũ Thị Tuyết Mai Thư ký
3 ThS. Mai Thanh Hồng ủy viên 3 ThS. Nguyễn Thị Nhung ủy viên
Hội đồng 4 Hội đồng 22
1 TS. Phạm Văn Hà Chủ tịch 1 ThS. Nguyễn Văn Thắng Chủ tịch
2 ThS. Phạm Thị Kim Thư ký 2 ThS. Chu Thị Quyên Thư ký
Phượng
3 ThS. Nguyễn Thị Thanh ủy viên 3 ThS. Nguyễn Thị Cẩm ủy viên
Huyền Ngoan
Hội đồng 5 Hội đồng 23
1 TS. Hà Mạnh Đào Chủ tịch 1 TS. Đỗ Mạnh Hùng Chủ tịch
2 ThS. Nguyễn Thái Cường Thư ký 2 ThS. Vũ Minh Yến Thư ký
3 ThS. Lê Thị Thuỷ ủy viên 3 ThS. Đăng Quỳnh Nga ủy viên
Hội đồng 6 Hội đồng 24
1 TS. Ngô Đức Vĩnh Chủ tịch 1 TS. Nguyễn Thị Mỹ Bình Chủ tịch
2 ThS. Vũ Thị Tuyết Mai Thư ký 2 ThS. Hoàng Quang Huy Thư ký
3 ThS. Nguyễn Thị Nhung ủy viên 3 ThS. Vũ Đức Huy ủy viên
Hội đồng 7 Hội đồng 25
1 ThS. Nguyễn Văn Thắng Chủ tịch 1 TS. Vũ Đình Minh Chủ tịch
2 ThS. Chu Thị Quyên Thư ký 2 ThS. Trần Hùng Cường Thư ký
3 ThS. Nguyễn Thị Cẩm ủy viên 3 ThS. Đỗ Ngọc Sơn ủy viên
Ngoan
Hội đồng 8 Hội đồng 26
1 TS. Đỗ Mạnh Hùng Chủ tịch 1 TS. Trần Tiến Dũng Chủ tịch
2 ThS. Vũ Minh Yến Thư ký 2 ThS. Trịnh Bá Quý Thư ký
3 ThS. Đăng Quỳnh Nga ủy viên 3 ThS. Trần Thanh Hùng ủy viên
Hội đồng 9 Hội đồng 27
1 TS. Nguyễn Thị Mỹ Bình Chủ tịch 1 TS. Nguyễn Hoàng Tú Chủ tịch
2 ThS. Hoàng Quang Huy Thư ký 2 ThS. Nguyễn Thị Hương Thư ký
Lan
3 ThS. Vũ Đức Huy ủy viên 3 ThS. Ngô Thị Bích Thúy ủy viên
Hội đồng 10 Hội đồng 28
1 TS. Vũ Đình Minh Chủ tịch 1 TS. Vũ Việt Thắng Chủ tịch
2 ThS. Trần Hùng Cường Thư ký 2 ThS. Ngô Thị Thanh Hòa Thư ký
3 ThS. Đỗ Ngọc Sơn ủy viên 3 ThS. Đoàn Văn Trung ủy viên
Hội đồng 11 Hội đồng 29
1 TS. Trần Tiến Dũng Chủ tịch 1 ThS. Phạm Văn Hiệp Chủ tịch
2 ThS. Trịnh Bá Quý Thư ký 2 ThS. Nguyễn Trung Phú Thư ký
-2-
3 ThS. Trần Thanh Hùng ủy viên 3 ThS. Nguyễn Tuấn Tú ủy viên  
Hội đồng 12 Hội đồng 30  
1 TS. Nguyễn Hoàng Tú Chủ tịch 1 ThS. Trần Thanh Huân Chủ tịch  
2 ThS. Nguyễn Thị Hương Thư ký 2 ThS. Nguyễn Lan Anh Thư ký  
Lan  
 
3 ThS. Ngô Thị Bích Thúy ủy viên 3 ThS. Trần Phương Nhung ủy viên  
Hội đồng 13 Hội đồng 31  
1 TS. Vũ Việt Thắng Chủ tịch 1 TS. Đỗ Mạnh Hùng Chủ tịch  
2 ThS. Ngô Thị Thanh Hòa Thư ký 2 ThS. Vũ Minh Yến Thư ký  
3 ThS. Đoàn Văn Trung ủy viên 3 ThS. Đăng Quỳnh Nga ủy viên  
Hội đồng 14 Hội đồng 32  
1 ThS. Phạm Văn Hiệp Chủ tịch 1 TS. Nguyễn Bá Nghiễn Chủ tịch  
2 ThS. Nguyễn Trung Phú Thư ký 2 ThS. Nguyễn Thanh Hải Thư ký  
3 ThS. Nguyễn Tuấn Tú ủy viên 3 ThS. Ngô Văn Bình ủy viên  
Hội đồng 15 Hội đồng 33  
1 ThS. Trần Thanh Huân Chủ tịch 1 TS. Nguyễn Mạnh Cường Chủ tịch  
2 ThS. Nguyễn Lan Anh Thư ký 2 ThS. Nguyễn Văn Tỉnh Thư ký  
3 ThS. Trần Phương Nhung ủy viên 3 ThS. Mai Thanh Hồng ủy viên  
Hội đồng 16 Hội đồng 34  
1 TS. Đặng Trọng Hợp Chủ tịch 1 TS. Phạm Văn Hà Chủ tịch  
2 ThS. An Văn Minh Thư ký 2 ThS. Phạm Thị Kim Thư ký  
Phượng  
 
3 ThS. Nguyễn Đức Lưu ủy viên 3 ThS. Nguyễn Thị Thanh ủy viên  
Huyền  
 
Hội đồng 17 Hội đồng 35  
1 TS. Nguyễn Bá Nghiễn Chủ tịch 1 TS. Trần Tiến Dũng Chủ tịch  
2 ThS. Nguyễn Thanh Hải Thư ký 2 ThS. Trịnh Bá Quý Thư ký  
3 ThS. Ngô Văn Bình ủy viên 3 ThS. Trần Thanh Hùng ủy viên  
Hội đồng 18  
1 TS. Nguyễn Mạnh Chủ tịch  
Cường  
 
2 ThS. Nguyễn Văn Tỉnh Thư ký  
3 ThS. Mai Thanh Hồng ủy viên  
 1. Một số lưu ý
 • Địa điểm và thời gian bảo vệ sẽ được thông báo trên website của Khoa CNTT, Sinh viên liên lạc với cô Vi Thị Huệ (Giáo vụ Khoa) chuẩn bị phòng bảo vệ ĐATN.
 • Sinh viên ăn mặc gọn gàng, lịch sự trong buổi bảo vệ.
Danh sách phân công hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp K12 sinh viên xem tại đây.

 
Chương trình thực tập "Innovative Asia"

Sinh viên đã tốt nghiệp tại Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội sẽ có cơ hội du học và thực tập tại các doanh nghiệp Nhật Bản.

14:38 02/12/21 2.025 lượt xem
Công ty TNHH giải pháp và phát triển công nghệ HMS tuyển dụng

14:13 02/12/21 1.422 lượt xem
Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect tuyển dụng

09:35 01/12/21 1.467 lượt xem
Data Anylytics - Nghệ thuật phân tích dữ liệu

Thời đại 4.0 ghi nhận sự nổi lên của Big Data, dữ liệu trở nên cực kỳ quan trọng với mọi lĩnh vực của thế kỷ 21. Do đó Data Analytics - ngành phân tích dữ liệu ngày càng trở thành một ngành HOT. Bất kỳ công ty nào đang muốn mở rộng quy mô dù muốn hay không cũng phải cần quan tâm đến nó.

19:50 30/11/21 1.773 lượt xem
Hội thảo “Định giá bản thân” của công ty LinX

21:49 29/11/21 1.415 lượt xem
Sinh viên Khoa CNTT lọt vào vòng thi ACM/ICPC khu vực phía Nam

ACM-ICPC (ACM International Collegiate Programming Contest ) là cuộc thi lập trình quốc tế lâu đời và danh giá nhất dành cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng trên toàn cầu. Đây là một cơ hội cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng thể hiện và rèn luyện các kỹ năng giải quyết vấn đề và lập trình.

11:09 27/11/21 1.882 lượt xem
Công ty X-Media tuyển dụng lập trình .Net

X-Media được thành lập từ 2011, có hơn 50 nhân sự, với nhiều dự án về Nội dung số, Thương mại điện tử, Nền tảng Tuyển dụng. Môi trường tại X-Media là môi trường trẻ, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao. Phù hợp cho những bạn có năng lực và yêu thích môi trường năng động.

12:27 24/11/21 2.316 lượt xem
1
Tư vấn nhập học trực tuyến sinh viên đại học khóa 16
16:51 17/09/21 2.377 lượt xem
2
Đề án mở ngành Công nghệ Đa phương tiện
17:19 05/09/21 2.472 lượt xem
3
Hội thảo khoa học "Công nghệ phần mềm & Khoa học dữ liệu"
14:59 25/06/21 2.293 lượt xem
5
Kế hoạch đánh giá ngoài kiểm định ngành CNTT
16:18 29/03/21 2.034 lượt xem
Kế hoạch đánh giá ngoài kiểm định ngành CNTT

Kế hoạch đánh giá ngoài kiểm định ngành CNTT

Linh Anh
Anh L
16:18 29/03/21 trong Dành cho giảng viên
16:18 29/03/21 2.034 lượt xem
KẾ HOẠCH CHẤM THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CÁC LỚP ĐẠI HỌC KHÓA 7

Căn cứ theo tiến độ đào tạo các lớp Đại học Khóa 7, Ban chủ nhiệm khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch chấm Thực tập tốt nghiệp như sau:

Phan Thanh Vũ
Vũ PT
16:19 26/02/16 trong Dành cho giảng viên
16:19 26/02/16 3.151 lượt xem
Công ty TNHH giải pháp và phát triển công nghệ HMS tuyển dụng

Linh Anh
Anh L
14:13 02/12/21 trong Thông tin tuyển dụng
14:13 02/12/21 1.422 lượt xem
Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect tuyển dụng

Linh Anh
Anh L
09:35 01/12/21 trong Thông tin tuyển dụng
09:35 01/12/21 1.467 lượt xem
Data Anylytics - Nghệ thuật phân tích dữ liệu

Thời đại 4.0 ghi nhận sự nổi lên của Big Data, dữ liệu trở nên cực kỳ quan trọng với mọi lĩnh vực của thế kỷ 21. Do đó Data Analytics - ngành phân tích dữ liệu ngày càng trở thành một ngành HOT. Bất kỳ công ty nào đang muốn mở rộng quy mô dù muốn hay không cũng phải cần quan tâm đến nó.

Linh Anh
Anh L
19:50 30/11/21 trong Thông tin tuyển dụng
19:50 30/11/21 1.773 lượt xem
Hội thảo “Định giá bản thân” của công ty LinX

Linh Anh
Anh L
21:49 29/11/21 trong Thông tin tuyển dụng
21:49 29/11/21 1.415 lượt xem
Công ty X-Media tuyển dụng lập trình .Net

X-Media được thành lập từ 2011, có hơn 50 nhân sự, với nhiều dự án về Nội dung số, Thương mại điện tử, Nền tảng Tuyển dụng. Môi trường tại X-Media là môi trường trẻ, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao. Phù hợp cho những bạn có năng lực và yêu thích môi trường năng động.

Linh Anh
Anh L
12:27 24/11/21 trong Thông tin tuyển dụng
12:27 24/11/21 2.316 lượt xem
Công ty FPT IS tuyển sinh viên thực tập năm 2021

Trong suốt hơn 20 năm phát triển, Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT Information System - FPT IS) là nhà tích hợp hệ thống, cung cấp giải pháp hàng đầu Việt Nam và khu vực. Sở hữu năng lực công nghệ được thừa nhận bởi các khách hàng và đối tác toàn cầu, FPT IS mang đến những dịch vụ và giải pháp phục vụ các lĩnh vực trọng yếu của từng quốc gia, như: Viễn thông, Ngân hàng - Tài chính, Y tế, Giao thông vận tải, Tài chính công, Điện, Nước, Gas và Doanh nghiệp.

Linh Anh
Anh L
00:25 20/11/21 trong Thông tin tuyển dụng
00:25 20/11/21 1.736 lượt xem
Công ty Sapo tuyển nhân viên điều hành triển khai website

Là Công ty về lĩnh vực Công Nghệ, Sapo mang đến những giải pháp công nghệ giúp khách hàng ứng dụng vào việc quản lý và phát triển kinh doanh của mình một cách hiệu quả. Với 10 năm trên thị trường và hơn 100,000 khách hàng trên toàn quốc tin tưởng sử dụng, Sapo đang là thương hiệu lớn, là nền tảng quản lý và bán hàng đa kênh từ Online đến Offline được sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam.

Linh Anh
Anh L
08:40 17/11/21 trong Thông tin tuyển dụng
08:40 17/11/21 960 lượt xem
Công ty LTS tuyển dụng thực tập sinh Developer

LTS (Lotus Technology Service) là công ty thành lập năm 2017 hoạt động trong lĩnh vực gia công phần mềm, chuyên phát triển các phần mềm trên nền tảng mobile và web cho các lĩnh vực y tế, giáo dục, thương mại điện tử, trong các dự án công nghệ mới như xe tự hành hay blockchain. Khách hàng chính từ Hàn Quốc, Nhật Bản, và châu Âu.

Linh Anh
Anh L
12:49 15/11/21 trong Thông tin tuyển dụng
12:49 15/11/21 1.913 lượt xem
Công ty 3C tuyển dụng kỹ sư năm 2021

Linh Anh
Anh L
16:15 12/11/21 trong Thông tin tuyển dụng
16:15 12/11/21 1.408 lượt xem
Công ty SmartOSC tuyển dụng Fresher năm 2021

SmartOSC là công ty Công nghệ thông tin hàng đầu Đông Nam Á trong lĩnh vực tư vấn và cung cấp các giải pháp thương mại điện tử đa nền tảng. Với hơn 13 năm kinh nghiệm và 350 chuyên gia làm việc tại Việt Nam, Australia, Singapore, Hoa Kỳ và Anh quốc, Nhật Bản… SmartOSC tự hào là sự lựa chọn đáng tin cậy của các thương hiệu lớn trên khắp thế giới như eBay, PayPal, Dreamworks, SpaceX, Friso,... SmartOSC còn là Solution partner của Sitecore Magento Enterprise Partner duy nhất đặt trụ sở chính trong khu vực Đông Nam Á. Để chuẩn bị cho chiến lược mở rộng và phát triển trong những năm tiếp theo, SmartOSC đang cần tuyển dụng nhiều vị trí Fresher.

Linh Anh
Anh L
10:42 12/11/21 trong Thông tin tuyển dụng
10:42 12/11/21 1.689 lượt xem
Cuộc thi sáng tạo Phần mềm VMO 2021 DApp Creator

Với mong muốn tạo bệ phóng dành cho sinh viên yêu thích lĩnh vực Blockchain, VMO holdings chính thức tổ chức cuộc thi sáng tạo công nghệ. Chủ đề cuộc thi xoay quanh blockchain - xu hướng công nghệ hot nhất trong những năm qua, đây hứa hẹn sẽ là một sân chơi đầy thú vị cho các bạn trẻ đam mê công nghệ thông tin.

Linh Anh
Anh L
15:13 11/11/21 trong Thông tin tuyển dụng
15:13 11/11/21 2.746 lượt xem
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 Tầng 6, nhà A1, Số 298 đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.
 Điện thoại: 84.4.7655391 (số máy nội bộ: 251, 253, 830, 831)
 Fax: 84.4.7655261
 Email: fit.haui.edu@gmail.com
 Website: fit-haui.edu.vn
FANPAGE FACEBOOK
Hotline
+84.4.7655391
Zalo
+84.4.7655391
Viber
+84.4.7655391
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCUv7NU3iEAt3NHtXaJGVXaw
Twitter
Facebook
http://facebook.com/FITHaUI
Facebook
http://facebook.com/FITHaUI
Instagram