Kế hoạch đánh giá đồ án tốt nghiệp Khóa 12

Căn cứ vào Quyết định số 123/QĐ-ĐHCN ngày 14 tháng 2 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHCN Hà Nội về việc ban hành Quy định thực hiện đồ án/ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên trình độ Đại học tại Trường ĐHCN Hà Nội.

Linh Anh
Anh L
10:04 07/05/21 trong Dành cho sinh viên
10:04 07/05/21 1.452 lượt xem
Mục lục
Căn cứ vào Quyết định 787/QĐ – ĐHCN ngày 7 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHCN Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy.
Căn cứ vào Quyết định số 123/QĐ-ĐHCN ngày 14 tháng 2 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHCN Hà Nội về việc ban hành Quy định thực hiện đồ án/ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên trình độ Đại học tại Trường ĐHCN Hà Nội.
Căn cứ theo tiến độ đào tạo kỳ 2 năm học 2020-2021 của Nhà trường.
Khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch đánh giá đồ án tốt nghiệp (ĐATN) cho sinh viên ĐH K12 như sau:

1. Điều kiện để sinh viên được tham gia bảo vệ ĐATN
 • Phải được sự đồng ý của giảng viên hướng dẫn.
 • Có Phiếu giao Đồ án tốt nghiệp đã được duyệt.
 • Tên đề tài thực hiện và Tên đề tài trong phiếu giao ĐATN phải trùng nhau.

2. Chấm phản biện
 • Từ 11/05/2021 - 13/05/2021: Sinh viên nộp bản mềm báo cáo ĐATN + Phiếu giao đề tài scan và sản phẩm demo (nếu có) về cho GVHD. Cấu trúc file và thư mục như sau Thư mục của mỗi SV: Tên ngành viết tắt (HTTT, KHMT, KTPM, KHMT) + Mã SV + Họ tên sinh viên, Ví dụ: KHMT 2017605457 Nguyen Van A. Trong đó có 2 thư mục con: Bao cao (chứa các file báo cáo, phiếu giao đề tài), Chuong trinh (chứa mã nguồn chương trình nếu có)
 • 14/5/2021: GVHD nộp thư mục của các sinh viên do mình hướng dẫn và đồng ý cho bảo vệ về Đ/c Huệ . Cấu trúc thư mục như sau: Họ tên GVHD, bên trong chứa thư mục của tất cả SV đồng ý cho bảo vệ và file danh sách sinh viên chứa thông tin đề tài + từ khóa + tóm tắt ĐATN.
 • 15/5/2021: Khoa gửi hồ sơ của sinh viên về cho GV phản biện
 • Từ 16/05/2021 - 23/5/2021: Các giảng viên được phân công chấm phản biện chấm điểm. GV phản biện gửi lại phiếu điểm đánh giá ĐATN trước ngày 25/05/2021 cho Thư ký hội đồng.

3. Chấm báo cáo Đồ án tốt nghiệp
 • Trong ngày bảo vệ, yêu cầu mỗi sinh viên phải nộp cho Hội đồng 02 quyển ĐATN (01 quyển bìa cứng có phiếu giao ĐATN bản gốc, 01 quyển bìa giấy bóng kính có phiếu giao ĐATN bản photo), file mềm Báo cáo ĐATN, sản phầm demo (nếu có).
 • Thời gian, địa điểm bảo vệ của các Hội đồng: sẽ có thông báo sau.

4. Yêu cầu với ngành Khoa học máy tính (KHMT)
Nhằm đánh giá chuẩn đầu ra của sinh viên và chuẩn bị cho kiểm định chương trình đào tạo ngành KHMT, tất cả SV ngành KHMT sẽ phải thực hiện bài trắc nghiệm về tiêu chuẩn đạo đức ngành và Luật Công nghệ thông tin (nội dung trong tài liệu đính kèm), kết quả bài kiểm tra trắc nghiệm sẽ là điều kiện để sinh viên tốt nghiệp và làm căn cứ cho hội đồng đánh giá ĐATN. Để giúp sinh viên chuẩn bị tốt nhất cho bài đánh giá trắc nghiệm, Khoa CNTT sẽ tổ chức hướng dẫn online cho sinh viên như sau:
 • Thời gian: 19h-20h ngày 22/5/2021.
 • Địa điểm: online tại địa chỉ https://meet.google.com/upp-maxw-qhy
 • Tài liệu tham khảo về pháp luật, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp sinh viên xem tại đây.
Danh sách các hội đồng chấm báo cáo ĐATN
Stt Họ và tên Nhiệm vụ Stt Họ và tên Nhiệm vụ
Hội đồng 1 Hội đồng 19
1 TS. Đặng Trọng Hợp Chủ tịch 1 TS. Phạm Văn Hà Chủ tịch
2 ThS. An Văn Minh Thư ký 2 ThS. Phạm Thị Kim Thư ký
Phượng
3 ThS. Nguyễn Đức Lưu ủy viên 3 ThS. Nguyễn Thị Thanh ủy viên
Huyền
Hội đồng 2 Hội đồng 20
1 TS. Nguyễn Bá Nghiễn Chủ tịch 1 TS. Hà Mạnh Đào Chủ tịch
2 ThS. Nguyễn Thanh Hải Thư ký 2 ThS. Nguyễn Thái Cường Thư ký
3 ThS. Ngô Văn Bình ủy viên 3 ThS. Lê Thị Thuỷ ủy viên
Hội đồng 3 Hội đồng 21
1 TS. Nguyễn Mạnh Chủ tịch 1 TS. Ngô Đức Vĩnh Chủ tịch
Cường
2 ThS. Nguyễn Văn Tỉnh Thư ký 2 ThS. Vũ Thị Tuyết Mai Thư ký
3 ThS. Mai Thanh Hồng ủy viên 3 ThS. Nguyễn Thị Nhung ủy viên
Hội đồng 4 Hội đồng 22
1 TS. Phạm Văn Hà Chủ tịch 1 ThS. Nguyễn Văn Thắng Chủ tịch
2 ThS. Phạm Thị Kim Thư ký 2 ThS. Chu Thị Quyên Thư ký
Phượng
3 ThS. Nguyễn Thị Thanh ủy viên 3 ThS. Nguyễn Thị Cẩm ủy viên
Huyền Ngoan
Hội đồng 5 Hội đồng 23
1 TS. Hà Mạnh Đào Chủ tịch 1 TS. Đỗ Mạnh Hùng Chủ tịch
2 ThS. Nguyễn Thái Cường Thư ký 2 ThS. Vũ Minh Yến Thư ký
3 ThS. Lê Thị Thuỷ ủy viên 3 ThS. Đăng Quỳnh Nga ủy viên
Hội đồng 6 Hội đồng 24
1 TS. Ngô Đức Vĩnh Chủ tịch 1 TS. Nguyễn Thị Mỹ Bình Chủ tịch
2 ThS. Vũ Thị Tuyết Mai Thư ký 2 ThS. Hoàng Quang Huy Thư ký
3 ThS. Nguyễn Thị Nhung ủy viên 3 ThS. Vũ Đức Huy ủy viên
Hội đồng 7 Hội đồng 25
1 ThS. Nguyễn Văn Thắng Chủ tịch 1 TS. Vũ Đình Minh Chủ tịch
2 ThS. Chu Thị Quyên Thư ký 2 ThS. Trần Hùng Cường Thư ký
3 ThS. Nguyễn Thị Cẩm ủy viên 3 ThS. Đỗ Ngọc Sơn ủy viên
Ngoan
Hội đồng 8 Hội đồng 26
1 TS. Đỗ Mạnh Hùng Chủ tịch 1 TS. Trần Tiến Dũng Chủ tịch
2 ThS. Vũ Minh Yến Thư ký 2 ThS. Trịnh Bá Quý Thư ký
3 ThS. Đăng Quỳnh Nga ủy viên 3 ThS. Trần Thanh Hùng ủy viên
Hội đồng 9 Hội đồng 27
1 TS. Nguyễn Thị Mỹ Bình Chủ tịch 1 TS. Nguyễn Hoàng Tú Chủ tịch
2 ThS. Hoàng Quang Huy Thư ký 2 ThS. Nguyễn Thị Hương Thư ký
Lan
3 ThS. Vũ Đức Huy ủy viên 3 ThS. Ngô Thị Bích Thúy ủy viên
Hội đồng 10 Hội đồng 28
1 TS. Vũ Đình Minh Chủ tịch 1 TS. Vũ Việt Thắng Chủ tịch
2 ThS. Trần Hùng Cường Thư ký 2 ThS. Ngô Thị Thanh Hòa Thư ký
3 ThS. Đỗ Ngọc Sơn ủy viên 3 ThS. Đoàn Văn Trung ủy viên
Hội đồng 11 Hội đồng 29
1 TS. Trần Tiến Dũng Chủ tịch 1 ThS. Phạm Văn Hiệp Chủ tịch
2 ThS. Trịnh Bá Quý Thư ký 2 ThS. Nguyễn Trung Phú Thư ký
-2-
3 ThS. Trần Thanh Hùng ủy viên 3 ThS. Nguyễn Tuấn Tú ủy viên  
Hội đồng 12 Hội đồng 30  
1 TS. Nguyễn Hoàng Tú Chủ tịch 1 ThS. Trần Thanh Huân Chủ tịch  
2 ThS. Nguyễn Thị Hương Thư ký 2 ThS. Nguyễn Lan Anh Thư ký  
Lan  
 
3 ThS. Ngô Thị Bích Thúy ủy viên 3 ThS. Trần Phương Nhung ủy viên  
Hội đồng 13 Hội đồng 31  
1 TS. Vũ Việt Thắng Chủ tịch 1 TS. Đỗ Mạnh Hùng Chủ tịch  
2 ThS. Ngô Thị Thanh Hòa Thư ký 2 ThS. Vũ Minh Yến Thư ký  
3 ThS. Đoàn Văn Trung ủy viên 3 ThS. Đăng Quỳnh Nga ủy viên  
Hội đồng 14 Hội đồng 32  
1 ThS. Phạm Văn Hiệp Chủ tịch 1 TS. Nguyễn Bá Nghiễn Chủ tịch  
2 ThS. Nguyễn Trung Phú Thư ký 2 ThS. Nguyễn Thanh Hải Thư ký  
3 ThS. Nguyễn Tuấn Tú ủy viên 3 ThS. Ngô Văn Bình ủy viên  
Hội đồng 15 Hội đồng 33  
1 ThS. Trần Thanh Huân Chủ tịch 1 TS. Nguyễn Mạnh Cường Chủ tịch  
2 ThS. Nguyễn Lan Anh Thư ký 2 ThS. Nguyễn Văn Tỉnh Thư ký  
3 ThS. Trần Phương Nhung ủy viên 3 ThS. Mai Thanh Hồng ủy viên  
Hội đồng 16 Hội đồng 34  
1 TS. Đặng Trọng Hợp Chủ tịch 1 TS. Phạm Văn Hà Chủ tịch  
2 ThS. An Văn Minh Thư ký 2 ThS. Phạm Thị Kim Thư ký  
Phượng  
 
3 ThS. Nguyễn Đức Lưu ủy viên 3 ThS. Nguyễn Thị Thanh ủy viên  
Huyền  
 
Hội đồng 17 Hội đồng 35  
1 TS. Nguyễn Bá Nghiễn Chủ tịch 1 TS. Trần Tiến Dũng Chủ tịch  
2 ThS. Nguyễn Thanh Hải Thư ký 2 ThS. Trịnh Bá Quý Thư ký  
3 ThS. Ngô Văn Bình ủy viên 3 ThS. Trần Thanh Hùng ủy viên  
Hội đồng 18  
1 TS. Nguyễn Mạnh Chủ tịch  
Cường  
 
2 ThS. Nguyễn Văn Tỉnh Thư ký  
3 ThS. Mai Thanh Hồng ủy viên  
 1. Một số lưu ý
 • Địa điểm và thời gian bảo vệ sẽ được thông báo trên website của Khoa CNTT, Sinh viên liên lạc với cô Vi Thị Huệ (Giáo vụ Khoa) chuẩn bị phòng bảo vệ ĐATN.
 • Sinh viên ăn mặc gọn gàng, lịch sự trong buổi bảo vệ.
Danh sách phân công hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp K12 sinh viên xem tại đây.

 
Triển khai đăng ký đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021 – 2022

Nhằm giúp sinh viên hình thành năng lực nghiên cứu làm chủ và dẫn đầu công nghệ theo tư duy của các giám đốc công nghệ; giúp sinh viên phát triển các ý tưởng khởi nghiệp, đồ án tốt nghiệp, thực tập cơ sở ngành, thực tập chuyên ngành, bài tập lớn, và các định hướng nghề nghiệp khi ra trường, Khoa CNTT tổ chức hướng dẫn sinh viên kỹ năng nghiên cứu khoa học - công nghệ thông qua các đề tài NCKH theo các chủ đề.

13:03 21/09/21 555 lượt xem
Workshop online "Python và lộ trình phát triển cho lập trình viên"

Nhằm giúp các bạn sinh viên yêu thích lập trình, đặc biệt là về "Lập trình Python" và các ứng dụng hiện nay tại các doanh nghiệp thực tế, ITPlus Academy tổ chức chương trình Workshop Online "Python và lộ trình phát triển cho Lập trình viên"

16:26 20/09/21 462 lượt xem
Tư vấn nhập học trực tuyến sinh viên đại học khóa 16

Chúc mừng các em tân sinh viên khóa 16 của Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội!.

16:51 17/09/21 107 lượt xem
Chương trình Fresher Android Talent chuyên biệt cho đơn vị GAM.IVI

FPT Global Automotive – FPT Software đang cần tuyển 20 Lập trình viên Android tham gia Chương trình đào tạo tân binh và làm việc trực tiếp tại các dự án phát triển các hệ thống phần mềm ứng dụng Android Automotive cho doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc về máy xây dựng, công và nông nghiệp.

10:10 17/09/21 623 lượt xem
Công ty Gameloft tuyển Lập trình viên C++ và Thực tập sinh C++

13:39 16/09/21 341 lượt xem
Thông tin tuyển dụng "Fresher C++ Software Engineer"

Trung tâm Phát triển giải pháp về linh kiện cho xe hơi tại Việt Nam (LG VS DCV) chuyên cung cấp các hệ thống thông tin giải trí chất lương cao trên ô tô cho nhiều thương hiệu ô tô lớn trên toàn thế giới & tiến hành các hoạt động nghiên cứu phát triển và đảm bảo chất lượng cho nhiều sản phẩm của nghiệp vụ sản xuất linh kiện trên xe hơi. Để đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, LG VS DCV cần tuyển Lập trình viên C++ mới tốt nghiệp hoặc chuẩn bị ra trường.

12:36 16/09/21 430 lượt xem
Workshop (online) "PHP và sự lựa chọn công nghệ từ doanh nghiệp

Nhằm giúp các bạn sinh viên yêu thích lập trình, đặc biệt là lập trình website và ứng dụng bằng ngôn ngữ PHP nắm bắt được các xu hướng hiện nay tại các doanh nghiệp thực tế, ITPlus Academy tổ chức chương trình Workshop Online "PHP và sự chọn lựa công nghệ từ doanh nghiệp" vào lúc: 9h00 - 11h00 Sáng thứ Bảy ngày 18/9/2021

16:22 14/09/21 957 lượt xem
1
Tư vấn nhập học trực tuyến sinh viên đại học khóa 16
16:51 17/09/21 107 lượt xem
2
Đề án mở ngành Công nghệ Đa phương tiện
17:19 05/09/21 74 lượt xem
3
Hội thảo khoa học "Công nghệ phần mềm & Khoa học dữ liệu"
14:59 25/06/21 349 lượt xem
5
Kế hoạch đánh giá ngoài kiểm định ngành CNTT
16:18 29/03/21 366 lượt xem
Kế hoạch đánh giá ngoài kiểm định ngành CNTT

Kế hoạch đánh giá ngoài kiểm định ngành CNTT

Linh Anh
Anh L
16:18 29/03/21 trong Dành cho giảng viên
16:18 29/03/21 366 lượt xem
KẾ HOẠCH CHẤM THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CÁC LỚP ĐẠI HỌC KHÓA 7

Căn cứ theo tiến độ đào tạo các lớp Đại học Khóa 7, Ban chủ nhiệm khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch chấm Thực tập tốt nghiệp như sau:

Phan Thanh Vũ
Vũ PT
16:19 26/02/16 trong Dành cho giảng viên
16:19 26/02/16 2.075 lượt xem
Chương trình Fresher Android Talent chuyên biệt cho đơn vị GAM.IVI

FPT Global Automotive – FPT Software đang cần tuyển 20 Lập trình viên Android tham gia Chương trình đào tạo tân binh và làm việc trực tiếp tại các dự án phát triển các hệ thống phần mềm ứng dụng Android Automotive cho doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc về máy xây dựng, công và nông nghiệp.

Linh Anh
Anh L
10:10 17/09/21 trong Thông tin tuyển dụng
10:10 17/09/21 623 lượt xem
Công ty Gameloft tuyển Lập trình viên C++ và Thực tập sinh C++

Linh Anh
Anh L
13:39 16/09/21 trong Thông tin tuyển dụng
13:39 16/09/21 341 lượt xem
Thông tin tuyển dụng "Fresher C++ Software Engineer"

Trung tâm Phát triển giải pháp về linh kiện cho xe hơi tại Việt Nam (LG VS DCV) chuyên cung cấp các hệ thống thông tin giải trí chất lương cao trên ô tô cho nhiều thương hiệu ô tô lớn trên toàn thế giới & tiến hành các hoạt động nghiên cứu phát triển và đảm bảo chất lượng cho nhiều sản phẩm của nghiệp vụ sản xuất linh kiện trên xe hơi. Để đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, LG VS DCV cần tuyển Lập trình viên C++ mới tốt nghiệp hoặc chuẩn bị ra trường.

Linh Anh
Anh L
12:36 16/09/21 trong Thông tin tuyển dụng
12:36 16/09/21 430 lượt xem
Workshop (online) "PHP và sự lựa chọn công nghệ từ doanh nghiệp

Nhằm giúp các bạn sinh viên yêu thích lập trình, đặc biệt là lập trình website và ứng dụng bằng ngôn ngữ PHP nắm bắt được các xu hướng hiện nay tại các doanh nghiệp thực tế, ITPlus Academy tổ chức chương trình Workshop Online "PHP và sự chọn lựa công nghệ từ doanh nghiệp" vào lúc: 9h00 - 11h00 Sáng thứ Bảy ngày 18/9/2021

Linh Anh
Anh L
16:22 14/09/21 trong Thông tin tuyển dụng
16:22 14/09/21 957 lượt xem
Workshop online "Photoshop - Illustrator: Có nên kết hợp để thiết kế"

Chuỗi chương trình cung cấp các kiến thức về "Đồ họa & Lập trình" miễn phí dành cho cộng đồng sinh viên vủa ITPlus Academy ngày 04/09/2021 tới đây sẽ đón chào sự quay trở lại với một buổi Online Training về lĩnh vực Đồ Họa với một chủ đề vô cùng bổ ích: “Photoshop - Illustrator: Có nên kết hợp để thiết kế?"

Linh Anh
Anh L
09:58 31/08/21 trong Thông tin tuyển dụng
09:58 31/08/21 2.025 lượt xem
Công ty NTQ tuyển dụng Developer Fresher

Linh Anh
Anh L
15:01 24/08/21 trong Thông tin tuyển dụng
15:01 24/08/21 1.570 lượt xem
Chiến dịch 2000 giờ kết nối Mentor ngành IT

Thấu hiểu những mong muốn của lập trình viên, 𝗜𝗧𝗡𝗮𝘃𝗶 sẽ tổ chức sự kiện “Chiến dịch 2000 giờ kết nối Mentor ngành IT” HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ nhằm kết nối 𝗠𝗲𝗻𝘁𝗼𝗿 - 𝗠𝗲𝗻𝘁𝗲𝗲 ngành IT với mục đích chia sẻ, định hướng lộ trình nghề nghiệp cho các bạn IT trong tương lai.

Linh Anh
Anh L
09:22 15/08/21 trong Thông tin tuyển dụng
09:22 15/08/21 742 lượt xem
Học bổng Blockchain dành cho SV CNTT

Chương trình học bổng dành cho sinh viên Khoa CNTT, có đam mê tìm hiểu, yêu thích và muốn có cơ hội làm việc trong ngành Blockchain tại các Công ty Công nghệ uy tín trong Network doanh nghiệp hợp tác với FUNiX.

Linh Anh
Anh L
13:40 14/08/21 trong Thông tin tuyển dụng
13:40 14/08/21 1.078 lượt xem
Gameloft tuyển thực tập sinh năm 2021

Gameloft tuyển thực tập sinh năm 2021

Linh Anh
Anh L
08:42 23/07/21 trong Thông tin tuyển dụng
08:42 23/07/21 1.391 lượt xem
VPBank tuyển dụng Online trực tiếp

VPBank đang tổ chức triển khai chương trình VPBANK ONLINE CAREER FAIR ĐẶC BIỆT dành cho sinh viên năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp. Đây là chương trình tuyển dụng đặc biệt đầu tiên được tổ chức online 100% trên nền tảng Microsoft Team nhằm giúp các ứng viên có cơ hội nghề nghiệp ngay trong bối cảnh đại dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp trên toàn quốc.

Linh Anh
Anh L
08:39 22/07/21 trong Thông tin tuyển dụng
08:39 22/07/21 1.238 lượt xem
Công ty TNHH Arcadyan Technology (Việt Nam) tuyển dụng

Công ty TNHH Arcadyan Technology (Việt Nam) tuyển dụng

Linh Anh
Anh L
15:43 08/07/21 trong Thông tin tuyển dụng
15:43 08/07/21 740 lượt xem
Ngân hàng nhà nước Việt Nam tuyển dụng năm 2021

Ngân hàng nhà nước Việt Nam tuyển dụng năm 2021

Linh Anh
Anh L
09:13 08/07/21 trong Thông tin tuyển dụng
09:13 08/07/21 418 lượt xem
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 Tầng 6, nhà A1, Số 298 đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.
 Điện thoại: 84.4.7655391 (số máy nội bộ: 251, 253, 830, 831)
 Fax: 84.4.7655261
 Email: fit.haui.edu@gmail.com
 Website: fit-haui.edu.vn
FANPAGE FACEBOOK
Hotline
+84.4.7655391
Zalo
+84.4.7655391
Viber
+84.4.7655391
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCUv7NU3iEAt3NHtXaJGVXaw
Twitter
Facebook
http://facebook.com/FITHaUI
Facebook
http://facebook.com/FITHaUI
Instagram