Kế hoạch đánh giá đồ án tốt nghiệp Khóa 12

Căn cứ vào Quyết định số 123/QĐ-ĐHCN ngày 14 tháng 2 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHCN Hà Nội về việc ban hành Quy định thực hiện đồ án/ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên trình độ Đại học tại Trường ĐHCN Hà Nội.

Linh Anh
Anh L
10:04 07/05/21 trong Dành cho sinh viên
10:04 07/05/21 1.222 lượt xem
Mục lục
Căn cứ vào Quyết định 787/QĐ – ĐHCN ngày 7 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHCN Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy.
Căn cứ vào Quyết định số 123/QĐ-ĐHCN ngày 14 tháng 2 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHCN Hà Nội về việc ban hành Quy định thực hiện đồ án/ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên trình độ Đại học tại Trường ĐHCN Hà Nội.
Căn cứ theo tiến độ đào tạo kỳ 2 năm học 2020-2021 của Nhà trường.
Khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch đánh giá đồ án tốt nghiệp (ĐATN) cho sinh viên ĐH K12 như sau:

1. Điều kiện để sinh viên được tham gia bảo vệ ĐATN
 • Phải được sự đồng ý của giảng viên hướng dẫn.
 • Có Phiếu giao Đồ án tốt nghiệp đã được duyệt.
 • Tên đề tài thực hiện và Tên đề tài trong phiếu giao ĐATN phải trùng nhau.

2. Chấm phản biện
 • Từ 11/05/2021 - 13/05/2021: Sinh viên nộp bản mềm báo cáo ĐATN + Phiếu giao đề tài scan và sản phẩm demo (nếu có) về cho GVHD. Cấu trúc file và thư mục như sau Thư mục của mỗi SV: Tên ngành viết tắt (HTTT, KHMT, KTPM, KHMT) + Mã SV + Họ tên sinh viên, Ví dụ: KHMT 2017605457 Nguyen Van A. Trong đó có 2 thư mục con: Bao cao (chứa các file báo cáo, phiếu giao đề tài), Chuong trinh (chứa mã nguồn chương trình nếu có)
 • 14/5/2021: GVHD nộp thư mục của các sinh viên do mình hướng dẫn và đồng ý cho bảo vệ về Đ/c Huệ . Cấu trúc thư mục như sau: Họ tên GVHD, bên trong chứa thư mục của tất cả SV đồng ý cho bảo vệ và file danh sách sinh viên chứa thông tin đề tài + từ khóa + tóm tắt ĐATN.
 • 15/5/2021: Khoa gửi hồ sơ của sinh viên về cho GV phản biện
 • Từ 16/05/2021 - 23/5/2021: Các giảng viên được phân công chấm phản biện chấm điểm. GV phản biện gửi lại phiếu điểm đánh giá ĐATN trước ngày 25/05/2021 cho Thư ký hội đồng.

3. Chấm báo cáo Đồ án tốt nghiệp
 • Trong ngày bảo vệ, yêu cầu mỗi sinh viên phải nộp cho Hội đồng 02 quyển ĐATN (01 quyển bìa cứng có phiếu giao ĐATN bản gốc, 01 quyển bìa giấy bóng kính có phiếu giao ĐATN bản photo), file mềm Báo cáo ĐATN, sản phầm demo (nếu có).
 • Thời gian, địa điểm bảo vệ của các Hội đồng: sẽ có thông báo sau.

4. Yêu cầu với ngành Khoa học máy tính (KHMT)
Nhằm đánh giá chuẩn đầu ra của sinh viên và chuẩn bị cho kiểm định chương trình đào tạo ngành KHMT, tất cả SV ngành KHMT sẽ phải thực hiện bài trắc nghiệm về tiêu chuẩn đạo đức ngành và Luật Công nghệ thông tin (nội dung trong tài liệu đính kèm), kết quả bài kiểm tra trắc nghiệm sẽ là điều kiện để sinh viên tốt nghiệp và làm căn cứ cho hội đồng đánh giá ĐATN. Để giúp sinh viên chuẩn bị tốt nhất cho bài đánh giá trắc nghiệm, Khoa CNTT sẽ tổ chức hướng dẫn online cho sinh viên như sau:
 • Thời gian: 19h-20h ngày 22/5/2021.
 • Địa điểm: online tại địa chỉ https://meet.google.com/upp-maxw-qhy
 • Tài liệu tham khảo về pháp luật, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp sinh viên xem tại đây.
Danh sách các hội đồng chấm báo cáo ĐATN
Stt Họ và tên Nhiệm vụ Stt Họ và tên Nhiệm vụ
Hội đồng 1 Hội đồng 19
1 TS. Đặng Trọng Hợp Chủ tịch 1 TS. Phạm Văn Hà Chủ tịch
2 ThS. An Văn Minh Thư ký 2 ThS. Phạm Thị Kim Thư ký
Phượng
3 ThS. Nguyễn Đức Lưu ủy viên 3 ThS. Nguyễn Thị Thanh ủy viên
Huyền
Hội đồng 2 Hội đồng 20
1 TS. Nguyễn Bá Nghiễn Chủ tịch 1 TS. Hà Mạnh Đào Chủ tịch
2 ThS. Nguyễn Thanh Hải Thư ký 2 ThS. Nguyễn Thái Cường Thư ký
3 ThS. Ngô Văn Bình ủy viên 3 ThS. Lê Thị Thuỷ ủy viên
Hội đồng 3 Hội đồng 21
1 TS. Nguyễn Mạnh Chủ tịch 1 TS. Ngô Đức Vĩnh Chủ tịch
Cường
2 ThS. Nguyễn Văn Tỉnh Thư ký 2 ThS. Vũ Thị Tuyết Mai Thư ký
3 ThS. Mai Thanh Hồng ủy viên 3 ThS. Nguyễn Thị Nhung ủy viên
Hội đồng 4 Hội đồng 22
1 TS. Phạm Văn Hà Chủ tịch 1 ThS. Nguyễn Văn Thắng Chủ tịch
2 ThS. Phạm Thị Kim Thư ký 2 ThS. Chu Thị Quyên Thư ký
Phượng
3 ThS. Nguyễn Thị Thanh ủy viên 3 ThS. Nguyễn Thị Cẩm ủy viên
Huyền Ngoan
Hội đồng 5 Hội đồng 23
1 TS. Hà Mạnh Đào Chủ tịch 1 TS. Đỗ Mạnh Hùng Chủ tịch
2 ThS. Nguyễn Thái Cường Thư ký 2 ThS. Vũ Minh Yến Thư ký
3 ThS. Lê Thị Thuỷ ủy viên 3 ThS. Đăng Quỳnh Nga ủy viên
Hội đồng 6 Hội đồng 24
1 TS. Ngô Đức Vĩnh Chủ tịch 1 TS. Nguyễn Thị Mỹ Bình Chủ tịch
2 ThS. Vũ Thị Tuyết Mai Thư ký 2 ThS. Hoàng Quang Huy Thư ký
3 ThS. Nguyễn Thị Nhung ủy viên 3 ThS. Vũ Đức Huy ủy viên
Hội đồng 7 Hội đồng 25
1 ThS. Nguyễn Văn Thắng Chủ tịch 1 TS. Vũ Đình Minh Chủ tịch
2 ThS. Chu Thị Quyên Thư ký 2 ThS. Trần Hùng Cường Thư ký
3 ThS. Nguyễn Thị Cẩm ủy viên 3 ThS. Đỗ Ngọc Sơn ủy viên
Ngoan
Hội đồng 8 Hội đồng 26
1 TS. Đỗ Mạnh Hùng Chủ tịch 1 TS. Trần Tiến Dũng Chủ tịch
2 ThS. Vũ Minh Yến Thư ký 2 ThS. Trịnh Bá Quý Thư ký
3 ThS. Đăng Quỳnh Nga ủy viên 3 ThS. Trần Thanh Hùng ủy viên
Hội đồng 9 Hội đồng 27
1 TS. Nguyễn Thị Mỹ Bình Chủ tịch 1 TS. Nguyễn Hoàng Tú Chủ tịch
2 ThS. Hoàng Quang Huy Thư ký 2 ThS. Nguyễn Thị Hương Thư ký
Lan
3 ThS. Vũ Đức Huy ủy viên 3 ThS. Ngô Thị Bích Thúy ủy viên
Hội đồng 10 Hội đồng 28
1 TS. Vũ Đình Minh Chủ tịch 1 TS. Vũ Việt Thắng Chủ tịch
2 ThS. Trần Hùng Cường Thư ký 2 ThS. Ngô Thị Thanh Hòa Thư ký
3 ThS. Đỗ Ngọc Sơn ủy viên 3 ThS. Đoàn Văn Trung ủy viên
Hội đồng 11 Hội đồng 29
1 TS. Trần Tiến Dũng Chủ tịch 1 ThS. Phạm Văn Hiệp Chủ tịch
2 ThS. Trịnh Bá Quý Thư ký 2 ThS. Nguyễn Trung Phú Thư ký
-2-
3 ThS. Trần Thanh Hùng ủy viên 3 ThS. Nguyễn Tuấn Tú ủy viên  
Hội đồng 12 Hội đồng 30  
1 TS. Nguyễn Hoàng Tú Chủ tịch 1 ThS. Trần Thanh Huân Chủ tịch  
2 ThS. Nguyễn Thị Hương Thư ký 2 ThS. Nguyễn Lan Anh Thư ký  
Lan  
 
3 ThS. Ngô Thị Bích Thúy ủy viên 3 ThS. Trần Phương Nhung ủy viên  
Hội đồng 13 Hội đồng 31  
1 TS. Vũ Việt Thắng Chủ tịch 1 TS. Đỗ Mạnh Hùng Chủ tịch  
2 ThS. Ngô Thị Thanh Hòa Thư ký 2 ThS. Vũ Minh Yến Thư ký  
3 ThS. Đoàn Văn Trung ủy viên 3 ThS. Đăng Quỳnh Nga ủy viên  
Hội đồng 14 Hội đồng 32  
1 ThS. Phạm Văn Hiệp Chủ tịch 1 TS. Nguyễn Bá Nghiễn Chủ tịch  
2 ThS. Nguyễn Trung Phú Thư ký 2 ThS. Nguyễn Thanh Hải Thư ký  
3 ThS. Nguyễn Tuấn Tú ủy viên 3 ThS. Ngô Văn Bình ủy viên  
Hội đồng 15 Hội đồng 33  
1 ThS. Trần Thanh Huân Chủ tịch 1 TS. Nguyễn Mạnh Cường Chủ tịch  
2 ThS. Nguyễn Lan Anh Thư ký 2 ThS. Nguyễn Văn Tỉnh Thư ký  
3 ThS. Trần Phương Nhung ủy viên 3 ThS. Mai Thanh Hồng ủy viên  
Hội đồng 16 Hội đồng 34  
1 TS. Đặng Trọng Hợp Chủ tịch 1 TS. Phạm Văn Hà Chủ tịch  
2 ThS. An Văn Minh Thư ký 2 ThS. Phạm Thị Kim Thư ký  
Phượng  
 
3 ThS. Nguyễn Đức Lưu ủy viên 3 ThS. Nguyễn Thị Thanh ủy viên  
Huyền  
 
Hội đồng 17 Hội đồng 35  
1 TS. Nguyễn Bá Nghiễn Chủ tịch 1 TS. Trần Tiến Dũng Chủ tịch  
2 ThS. Nguyễn Thanh Hải Thư ký 2 ThS. Trịnh Bá Quý Thư ký  
3 ThS. Ngô Văn Bình ủy viên 3 ThS. Trần Thanh Hùng ủy viên  
Hội đồng 18  
1 TS. Nguyễn Mạnh Chủ tịch  
Cường  
 
2 ThS. Nguyễn Văn Tỉnh Thư ký  
3 ThS. Mai Thanh Hồng ủy viên  
 1. Một số lưu ý
 • Địa điểm và thời gian bảo vệ sẽ được thông báo trên website của Khoa CNTT, Sinh viên liên lạc với cô Vi Thị Huệ (Giáo vụ Khoa) chuẩn bị phòng bảo vệ ĐATN.
 • Sinh viên ăn mặc gọn gàng, lịch sự trong buổi bảo vệ.
Danh sách phân công hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp K12 sinh viên xem tại đây.

 
Công ty TNHH Nissan Automotive Technology Việt Nam tuyển dụng kỹ sư

Công ty TNHH Nissan Automotive Technology Viet Nam (NATV) là công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản, trực thuộc tập đoàn Nissan Motor. Bằng việc sử dụng các phần mềm chuyên dụng, NATV là một trong những công ty tiên phong tại Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu và thiết kế Ô tô thương hiệu xe NISSAN.

08:12 08/06/21 124 lượt xem
Hội thảo tuyển dụng của Công ty TNHH HCL Việt Nam

HCL Việt Nam bắt đầu hành trình tại Việt Nam vào tháng 7 năm 2020 có trụ sở tại tòa nhà Leadvisor, 643 Phạm Văn Đồng, Hà Nội. HCL Việt Nam cam kết cung cấp các giải pháp công nghệ cho 500 khách hàng thuộc nhiều ngành nghề bao gồm: sản xuất, hàng tiêu dung đóng gói (CPG), Bán lẻ, Hitech, Ngân hàng, Dịch vụ tài chính, Bảo hiểm )(BFSI), Năng lượng, Logistics, Viễn thông, Sản xuất Ôtô, Hàng không vũ trụ, Truyền thông, Xuất bản, Dược phẩm, Thiết bị Y tế và Dịch vụ khách hàng.

15:30 03/06/21 482 lượt xem
Công ty LG tuyển dụng Fresher

Trung tâm Phát triển giải pháp về linh kiện cho xe hơi tại Việt Nam (LG Vehicle Component Solutions Development Center Vietnam - LG VS DCV) chuyên cung cấp các hệ thống thông tin giải trí chất lương cao trên ô tô cho nhiều thương hiệu ô tô lớn trên toàn thế giới & tiến hành các hoạt động nghiên cứu phát triển và đảm bảo chất lượng cho nhiều sản phẩm của nghiệp vụ sản xuất linh kiện trên xe hơi.

09:13 03/06/21 301 lượt xem
FSOFT tuyển Vị trí Cyber Securit

FPT Software hiện có đơn vị SOC chuyên về ATTT và các giải pháp bảo mật. Đơn vị thứ 2 là SAS mới thành lập, được đầu tư nhiều và dự kiến bùng nổ vào năm sau.

09:35 27/05/21 324 lượt xem
[Sun* Inc.] Summer Internship 2021

Chương trình tuyển dụng thực tập sinh LỚN NHẤT năm 2021 của Sun* đã trở lại, mở ra những cơ hội được trải nghiệm mới cho các bạn sinh viên CNTT ngay trong thời kỳ dịch bệnh khó khăn này.

15:00 26/05/21 752 lượt xem
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triện điện thoại di động Samsung Việt Nam (SVMC) tuyển dụng

Nhằm bổ sung nhân lực cho các dự án mới, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triện điện thoại di động Samsung Việt Nam (SVMC) – có trụ sở tại tòa nhà PVI, Cầu Giấy, Hà Nội, tiến hành tuyển dụng hàng trăm Kỹ sư tốt nghiệp đại học,

13:30 24/05/21 364 lượt xem
Công ty Gameloft tuyển dụng thực tập Lập trình Game

Công ty Gameloft tuyển dụng thực tập Lập trình Game

16:02 20/05/21 660 lượt xem
Công ty TNHH FPT Software tuyển dụng nhân viên hỗ trợ IT

Công ty TNHH FPT Software tuyển dụng nhân viên hỗ trợ IT

10:52 20/05/21 363 lượt xem
Kế hoạch đánh giá ngoài kiểm định ngành CNTT

Kế hoạch đánh giá ngoài kiểm định ngành CNTT

Linh Anh
Anh L
16:18 29/03/21 trong Dành cho giảng viên
16:18 29/03/21 207 lượt xem
KẾ HOẠCH CHẤM THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CÁC LỚP ĐẠI HỌC KHÓA 7

Căn cứ theo tiến độ đào tạo các lớp Đại học Khóa 7, Ban chủ nhiệm khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch chấm Thực tập tốt nghiệp như sau:

Phan Thanh Vũ
Vũ PT
16:19 26/02/16 trong Dành cho giảng viên
16:19 26/02/16 2.008 lượt xem
Công ty TNHH Nissan Automotive Technology Việt Nam tuyển dụng kỹ sư

Công ty TNHH Nissan Automotive Technology Viet Nam (NATV) là công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản, trực thuộc tập đoàn Nissan Motor. Bằng việc sử dụng các phần mềm chuyên dụng, NATV là một trong những công ty tiên phong tại Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu và thiết kế Ô tô thương hiệu xe NISSAN.

Linh Anh
Anh L
08:12 08/06/21 trong Thông tin tuyển dụng
08:12 08/06/21 124 lượt xem
Công ty LG tuyển dụng Fresher

Trung tâm Phát triển giải pháp về linh kiện cho xe hơi tại Việt Nam (LG Vehicle Component Solutions Development Center Vietnam - LG VS DCV) chuyên cung cấp các hệ thống thông tin giải trí chất lương cao trên ô tô cho nhiều thương hiệu ô tô lớn trên toàn thế giới & tiến hành các hoạt động nghiên cứu phát triển và đảm bảo chất lượng cho nhiều sản phẩm của nghiệp vụ sản xuất linh kiện trên xe hơi.

Linh Anh
Anh L
09:13 03/06/21 trong Thông tin tuyển dụng
09:13 03/06/21 301 lượt xem
FSOFT tuyển Vị trí Cyber Securit

FPT Software hiện có đơn vị SOC chuyên về ATTT và các giải pháp bảo mật. Đơn vị thứ 2 là SAS mới thành lập, được đầu tư nhiều và dự kiến bùng nổ vào năm sau.

Linh Anh
Anh L
09:35 27/05/21 trong Thông tin tuyển dụng
09:35 27/05/21 324 lượt xem
[Sun* Inc.] Summer Internship 2021

Chương trình tuyển dụng thực tập sinh LỚN NHẤT năm 2021 của Sun* đã trở lại, mở ra những cơ hội được trải nghiệm mới cho các bạn sinh viên CNTT ngay trong thời kỳ dịch bệnh khó khăn này.

Linh Anh
Anh L
15:00 26/05/21 trong Thông tin tuyển dụng
15:00 26/05/21 752 lượt xem
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triện điện thoại di động Samsung Việt Nam (SVMC) tuyển dụng

Nhằm bổ sung nhân lực cho các dự án mới, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triện điện thoại di động Samsung Việt Nam (SVMC) – có trụ sở tại tòa nhà PVI, Cầu Giấy, Hà Nội, tiến hành tuyển dụng hàng trăm Kỹ sư tốt nghiệp đại học,

Linh Anh
Anh L
13:30 24/05/21 trong Thông tin tuyển dụng
13:30 24/05/21 364 lượt xem
Công ty Gameloft tuyển dụng thực tập Lập trình Game

Công ty Gameloft tuyển dụng thực tập Lập trình Game

Linh Anh
Anh L
16:02 20/05/21 trong Thông tin tuyển dụng
16:02 20/05/21 660 lượt xem
Công ty TNHH FPT Software tuyển dụng nhân viên hỗ trợ IT

Công ty TNHH FPT Software tuyển dụng nhân viên hỗ trợ IT

Linh Anh
Anh L
10:52 20/05/21 trong Thông tin tuyển dụng
10:52 20/05/21 363 lượt xem
Công ty TNHH FPT Software tuyển dụng Fresher Developer 2021

FPT Software - Công ty cung cấp các dịch vụ & giải pháp phần mềm lớn nhất Đông Nam Á với gần 17.000 nhân viên trên toàn cầu, được bình chọn là nơi làm việc tốt nhất Việt Nam đang tuyển hàng trăm vị trí Fresher -Junior dành cho sinh viên năm cuối, sinh viên mới tốt nghiệp tại Hà Nội.

Linh Anh
Anh L
10:32 20/05/21 trong Thông tin tuyển dụng
10:32 20/05/21 587 lượt xem
Công ty TNHH HUA ZHUANG ELECTRONICS Việt Nam tuyển dụng

Do nhu cầu mở rộng sản xuất, Công ty TNHH Huazhuang Electronics Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng một số vị trí.

Linh Anh
Anh L
08:22 11/05/21 trong Thông tin tuyển dụng
08:22 11/05/21 171 lượt xem
Kế hoạch chương trình tuyển sinh lớp kỹ sư chuyên ban 1 năm Foxconn của Tập đoàn KHKT Hồng Hải (Foxconn) dành cho SV ĐH K13

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển trong tương lai của Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải Việt Nam, cùng với việc thúc đẩy tôn chỉ “Nâng cao Khoa học kỹ thuật, đào tạo nhân tài và bản địa hóa nhân tài để phát triển lâu dài”. Nay, Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải Việt Nam đang có nhu cầu tuyển dụng các lớp Chuyên ban ở các chuyên ngành: Tiếng Anh, Tiếng Trung, Điện, Điện tử, Tự động hóa, Cơ khí, CNTT nhằm tăng cường vào đội ngũ cán bộ chất lượng cao của tập đoàn tại Việt Nam.

Linh Anh
Anh L
11:37 29/04/21 trong Thông tin tuyển dụng
11:37 29/04/21 211 lượt xem
[SAMSUNG-SVMC] Chương trình tuyển dụng đợt 1 năm 2021_HAUI_IT

Nhằm bổ sung nhân lực cho các dự án mới, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triện điện thoại di động Samsung Việt Nam (SVMC) – có trụ sở tại tòa nhà PVI, Cầu Giấy, Hà Nội, tiến hành tuyển dụng hàng trăm Kỹ sư tốt nghiệp đại học.

Linh Anh
Anh L
10:42 27/04/21 trong Thông tin tuyển dụng
10:42 27/04/21 252 lượt xem
Hội thảo việc làm của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam

Hội thảo việc làm của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam

Linh Anh
Anh L
15:14 20/04/21 trong Thông tin tuyển dụng
15:14 20/04/21 538 lượt xem
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 Tầng 6, nhà A1, Số 298 đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.
 Điện thoại: 84.4.7655391 (số máy nội bộ: 251, 253, 830, 831)
 Fax: 84.4.7655261
 Email: fit.haui.edu@gmail.com
 Website: fit-haui.edu.vn
FANPAGE FACEBOOK
Hotline
+84.4.7655391
Zalo
+84.4.7655391
Viber
+84.4.7655391
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCUv7NU3iEAt3NHtXaJGVXaw
Twitter
Facebook
http://facebook.com/FITHaUI
Facebook
http://facebook.com/FITHaUI
Instagram