Banner
 
  • Slide 2
Ngành kỹ thuật phần mềm
Cập nhật: 13/03/2019
Lượt xem: 4.147
NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC: KỸ SƯ


Mã số: 05033
Loại hình đào tạo:   
Chính quy tập trung

1.   Mục tiêu đào tạo

1.1.  Mục tiêu chung

Đào tạo đội ngũ kỹ sư về Kỹ thuật phần mềm:

- Có kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại… Hiểu biết lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam, của dân tộc Việt Nam.

- Có ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức, lập trường quan điểm của giai  cấp công nhân. Trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Khiêm tốn, cần cù, giản dị, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, có tinh thần làm chủ tập thể, yêu nghề, hăng say học tập, rèn luyện để trở thành người cán bộ toàn diện.

- Có kiến thức cơ bản, có trình độ lý thuyết và kỹ năng thực hành, có khả năng tự đào tạo và nâng cao trình độ.

- Về sức khoẻ: Có hiểu biết về phương pháp rèn luyện thể chất, có ý thức xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Thường xuyên rèn luyện thân thể, đảm bảo sức khoẻ để công tác lâu dài.

1.2.  Mục tiêu cụ thể

1.2.1.   Kiến thức

1.2.1.1. Kiến thức chung

- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; Biết vận dụng để giải quyết các vấn đề thực tiễn; Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.

1.2.1.2. Kiến thức chuyên ngành

- Có kiến thức cơ sở ngành: Phân tích thiết kế một hệ thống thông tin, Lập trình hướng đối tượng, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Kiến trúc máy tính, Hệ điều hành, Công nghệ phần mềm, Mạng máy tính, Cơ sở dữ liệu, Hệ chuyên gia… tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập các môn chuyên ngành, nghiên cứu chuyên sâu, tiếp cận dễ dàng với các công nghệ mới; Có kiến thức chuyên ngành đáp ứng được nhu cầu của xã hội về lĩnh vực công nghệ thông tin. Nắm vững công nghệ lập trình: .NET, Java, Web, Mã nguồn mở… Quản lý các dự án phần mềm, phát triển các hệ thống bằng các phương pháp, công cụ, môi trường mới, các công nghệ thực tại ảo, có các kỹ năng để kiểm soát một sản phẩm phần mềm có chất lượng tốt.

1.2.2.   Kỹ năng

1.2.2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

- Thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo trì và phát triển hệ thống thông tin cho các cơ quan, trường học, doanh nghiệp.

- Tổ chức quản lý phát triển một dự án phần mềm hoàn chỉnh theo các quy trình chuẩn.

- Đưa ra các giải pháp, các sản phẩm phần mềm phù hợp cho các tổ chức.

- Thực hiện việc tổ chức, quản lý đảm bảo chất lượng cho một hệ thống phần mềm.

- Xây dựng, chỉnh sửa và phát triển phần mềm dựa trên các công cụ lập trình, phân tích, đánh giá yêu cầu của dự án, đưa ra giải pháp tiếp cận công nghệ mới.

- Biết áp dụng các chuẩn, các công cụ và thành phần phần mềm sẵn có để phát triển các dự án phù hợp cho khách hàng.

- Xây dựng, phát triển và điều hành chương trình đào tạo tin học, hệ thống học tập trực tuyến (e-learning) cho các tổ chức có ứng dụng công nghệ thông tin.

- Đề xuất, phản biện và tư vấn các vấn đề thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.

- Tham gia nghiên cứu và giảng dạy công nghệ thông tin ở các bậc phù hợp.

1.2.2.2. Các kỹ năng khác có liên quan

- Có các kỹ năng: Làm việc độc lập, làm việc nhóm, nghiên cứu khoa học, giải quyết vấn đề, giao tiếp, ra quyết định.

1.2.3.   Thái độ

- Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp;

- Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập

- Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

1.2.4.   Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

Có thể làm việc trong các tổ chức, công ty có ứng dụng công nghệ thông tin như:

- Các công ty phần mềm: phát triển phần mềm, gia công phần mềm…

- Các công ty tư vấn: tư vấn thiết kế các giải pháp về mạng, các giải pháp công nghệ thông tin cho doanh nghiệp.

- Các công ty phân phối và bảo trì các thiết bị máy tính.

- Bộ phận vận hành và phát triển công nghệ thông tin của các cơ quan, nhà máy, trường học, ngân hàng… các doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ thông tin.

- Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các Viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.

- Có thể tiếp tục học tập chương trình sau đại học ở trong nước và nước ngoài.

1.2.5.   Trình độ ngoại ngữ:

- Trình độ TOEIC Tiếng Anh 400.

2. Thời gian đào tạo: 4 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 162 tín chỉ

4. Đối tượng tuyển sinh:

Tốt nghiệp Trung học phổ thông, hoặc tương đương.

 
 
 
 
Các bài viết khác
Khoa học máy tính (36.348 lượt xem)
Hệ thống thông tin (46.758 lượt xem)
Công nghệ thông tin (61.370 lượt xem)
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (KỸ SƯ) (2.693 lượt xem)
Liên kết website
liên kết 1Bằng khen của Thủ tướng Chính phủCông ty ITGGameLoftliên kết 3Misa
Copyright © 2013 Khoa CNTT - Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6 - nhà A1 - Khu A - Minh Khai - Từ Liêm - Hà Nội 
Điện thoại: 84.4.7655391 (số máy nội bộ: 251, 253, 830, 831), Fax: 84.4.7655261, Email: contact@fit-haui.edu.vn
tuoi tre khoa cntt ren duc luyen tai vi tuong lai tuoi sang
Tuổi trẻ khoa CNTT rèn đức luyện tài vì tương lai tươi sáng