Banner
 
 • Slide 2
Ngành khoa học máy tính
Cập nhật: 19/03/2019
Lượt xem: 36.348

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC: KỸ SƯ

 
A. Kiến thức
 
1. Kiến thức chung
 • Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh;
 • Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại.
 • Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.
2. Kiến thức chuyên ngành
 • Vận dụng kiến thức cơ sở ngành: Lập trình hướng đối tượng, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Kiến trúc máy tính, Hệ điều hành, Công nghệ phần mềm, Mạng máy tính, Cơ sở dữ liệu…, giải quyết các vấn đề có liên quan đến chuyên môn.
 • Nắm vững các công nghệ lập trình:. NET, Java, Web, Mã nguồn mở…
 • Vận dụng được kiến thức về phân tích thiết kế hệ thống, quản trị cơ sở dữ liệu vào thực tiễn.
3. Kiến thức bổ trợ
 • Đạt trình độ Tiếng Anh TOEIC 400 điểm.
B. Kỹ năng

1. Kỹ năng nghề nghiệp
 • Thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo trì và phát triển hệ thống thông tin cho các cơ quan, trường học, doanh nghiệp.
 • Sử dụng thành thạo các hệ thống cơ sở dữ liệu thông dụng, các ngôn ngữ lập trình cơ bản và hiện đại đáp ứng sự thay đổi nhanh chóng của khoa học công nghệ.
 • Tổ chức, triển khai và quản lý các dự án phần mềm tại các công ty tin học. Áp dụng một cách chuyên nghiệp và hiệu quả các quy trình xây dựng phần mềm…
 • Xây dựng, phát triển và điều hành chương trình đào tạo tin học, hệ thống học tập trực tuyến (e-learning) cho các tổ chức có ứng dụng công nghệ thông tin.
 • Đề xuất, phản biện và tư vấn các vấn đề thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.
 • Tham khảo, nghiên cứu và phát triển các phần mềm mã nguồn mở cho từng ứng dụng cụ thể, đưa ra giải pháp tiếp cận công nghệ mới phù hợp với môi trường, lĩnh vực hoạt động.
 • Tham gia nghiên cứu và giảng dạy công nghệ thông tin ở các bậc phù hợp.
2. Các kỹ năng khác có liên quan
 • Có các kỹ năng: làm việc nhóm, nghiên cứu khoa học, giải quyết vấn đề, giao tiếp, ra quyết định.
 • Biết phân tích, tổng hợp, đánh giá để đưa ra những giải pháp cho những tình huống cụ thể.
 • Tổ chức và quản lý các hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
3. Thái độ
 • Hiểu biết, làm việc theo pháp luật.
 • Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động, tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp;
 • Có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập
 • Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.
4. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp
 • Trực tiếp thực hiện các hoạt động phát triển phần mềm, thiết kế website, gia công phần mềm…tại các công ty phần mềm
 • Tổ chức, quản lý các cơ sở cung cấp các dịch vụ về Công nghệ thông tin như phân phối và bảo trì phần mềm và các thiết bị máy tính; Tư vấn thiết kế các giải pháp về mạng, các giải pháp công nghệ thông tin cho doanh nghiệp.
 • Tham gia hoặc quản lý các bộ phận vận hành và phát triển công nghệ thông tin của các cơ quan, nhà máy, trường học, ngân hàng… các doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ thông tin.
 • Giảng dạy chuyên ngành Công nghệ thông tin tại các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp,
 • Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan tại các Viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.
 
 
 
Các bài viết khác
Hệ thống thông tin (46.759 lượt xem)
Kỹ thuật phần mềm (4.148 lượt xem)
Công nghệ thông tin (61.371 lượt xem)
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (KỸ SƯ) (2.694 lượt xem)
Liên kết website
liên kết 1Bằng khen của Thủ tướng Chính phủCông ty ITGGameLoftliên kết 3Misa
Copyright © 2013 Khoa CNTT - Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6 - nhà A1 - Khu A - Minh Khai - Từ Liêm - Hà Nội 
Điện thoại: 84.4.7655391 (số máy nội bộ: 251, 253, 830, 831), Fax: 84.4.7655261, Email: contact@fit-haui.edu.vn
tuoi tre khoa cntt ren duc luyen tai vi tuong lai tuoi sang
Tuổi trẻ khoa CNTT rèn đức luyện tài vì tương lai tươi sáng