Banner
 
 • Slide 2
Ngành hệ thống thông tin
Cập nhật: 19/03/2019
Lượt xem: 46.758

NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC: KỸ SƯ

 
A. Kiến thức

1. Kiến thức chung
 • Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh;
 •  Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại.
 • Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.
2. Kiến thức chuyên ngành
 • Nắm vững kiến thức cơ sở ngành: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin, trí tuệ nhân tạo, Nhận dạng, Hệ điều hành, Công nghệ phần mềm, Mạng máy tính, Cơ sở dữ liệu… tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập các môn chuyên ngành, nghiên cứu chuyên sâu, tiếp cận dễ dàng với các công nghệ mới;
 •  Nắm vững kiến thức chuyên ngành đáp ứng nhu cầu của xã hội về lĩnh vực hệ thống thông tin để thiết kế, xây dựng, hoặc triển khai các hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu, hệ đồ họa, hệ thống thông tin địa lý và các hệ thống thông minh.
3. Kiến thức bổ trợ
 • Đạt trình độ Tiếng Anh TOEIC 400 điểm.
B. Kỹ năng

1. Kỹ năng nghề nghiệp
 • Thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo trì và phát triển hệ thống thông tin cho các cơ quan, trường học, doanh nghiệp. Sử dụng thành thạo các hệ thống cơ sở dữ liệu thông dụng…
 • Tổ chức thiết kế, đánh giá và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu quan hệ.
 • Thiết kế, xây dựng và triển khai hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
 • Khai phá tập dữ liệu lớn.
 • Ứng dụng và xây dựng hệ thống thông tin địa lý.
 • Thiết kế hệ thống đồ họa mô phỏng hoạt động của hệ thống thực.
 • Thiết kế các hệ thống thông minh (hệ hỗ trợ quyết định, hệ chuyên gia…).
 • Tham gia nghiên cứu và giảng dạy công nghệ thông tin ở các trình độ phù hợp.
2. Các kỹ năng khác có liên quan
 • Làm việc nhóm,
 • Nghiên cứu khoa học,
 • Giải quyết vấn đề, giao tiếp, ra quyết định.
3. Thái độ
 • Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp;
 • Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập
 • Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.
4. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp
 • Trực tiếp thực hiện các hoạt động phát triển phần mềm, thiết kế website, gia công phần mềm…tại các công ty phần mềm.
 • Tổ chức, quản lý các cơ sở cung cấp các dịch vụ về Công nghệ thông tin như phân phối và bảo trì về phần mềm và các thiết bị máy tính;
 • Chuyên gia tư vấn thiết kế các giải pháp về mạng, phát triển hệ thống thông tin, Quản trị cơ sở dữ liệu.
 • Tham gia hoặc quản lý các bộ phận vận hành và phát triển công nghệ thông tin, Quản trị dữ liệu của các cơ quan, nhà máy, trường học, ngân hàng… các doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ thông tin.
 • Giảng dạy chuyên ngành Công nghệ thông tin tại các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và các cơ sở đào tạo về CNTT.
 • Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan tại các Viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.
 
 
 
Các bài viết khác
Khoa học máy tính (36.348 lượt xem)
Kỹ thuật phần mềm (4.148 lượt xem)
Công nghệ thông tin (61.370 lượt xem)
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (KỸ SƯ) (2.693 lượt xem)
Liên kết website
liên kết 1Bằng khen của Thủ tướng Chính phủCông ty ITGGameLoftliên kết 3Misa
Copyright © 2013 Khoa CNTT - Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6 - nhà A1 - Khu A - Minh Khai - Từ Liêm - Hà Nội 
Điện thoại: 84.4.7655391 (số máy nội bộ: 251, 253, 830, 831), Fax: 84.4.7655261, Email: contact@fit-haui.edu.vn
tuoi tre khoa cntt ren duc luyen tai vi tuong lai tuoi sang
Tuổi trẻ khoa CNTT rèn đức luyện tài vì tương lai tươi sáng