Banner
 
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỌC THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ ĐỢT 2 NĂM 2018
Cập nhật: 16/05/2018
Lượt xem: 1602
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỌC THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ ĐỢT 2 NĂM 2018

1. Thời gian:
Thứ sáu, ngày 15/6/2018

2. Đối tượng:
- Đại học chính quy các Khóa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Liên thông CĐ-ĐH Khóa 8, 9, 10, 11
- Liên thông TC-ĐH Khóa 8, 9, 10
- Liên thông CĐN-ĐH Khóa 9, 10
- Cao đẳng chính quy các khóa 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

3. Các công việc sinh viên cần thực hiện:

- Kiểm tra, sửa sai và cập nhật thông tin cá nhân phục vụ in bằng tốt nghiệp: 
+ Sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân bao gồm: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh và giới tính tại địa chỉ http://sv.dhcnhn.vn chọn mục "Cá nhân". Nếu có thông tin sai sót, sinh viên thực hiện sửa sai trong "BẢNG CẬP NHẬT" và xác nhận "Gửi yêu cầu cập nhật" từ ngày 15/05/2018 đến ngày 10/6/2018.
+ Sinh viên có thông tin bị sai, không thực hiện đề nghị sửa sai theo kế hoạch của nhà trường sẽ tự chịu trách nhiệm với thông tin của mình in trên bằng tốt nghiệp.

- Kiểm tra tiến độ đào tạo:
Sinh viên kiểm tra kết quả học tập bao gồm: Điểm các học phần, Điểm TBCTL, Tổng số TCTL, các chứng chỉ GDTC, GDQP-AN, Ngoại ngữ, Tin học tại địa chỉ http://sv.dhcnhn.vn chọn mục "KQ học tập" và chọn "Kết quả thi". Nếu có sai sót, sinh viên gặp giáo vụ Khoa hoặc cố vấn học tập để được giải quyết trước ngày 10/6/2018 (Đối với các khóa đại học và liên thông lên trình độ đại học) và trước ngày 30/6/2018 (Đối với các khóa CĐ Chính quy).

- Hủy các học phần tự chọn:
+ Đối với các nhóm học phần tự chọn, nếu số lượng học phần trong nhóm tự chọn mà sinh viên tích lũy lớn hơn số lượng học phần quy định phải tích lũy trong nhóm tự chọn, nhà trường sẽ sử dụng các học phần có điểm học phần cao nhất, đủ số lượng học phần và số tín chỉ theo quy định của nhóm để tính điểm TBC Tích lũy, sinh viên làm đơn theo mẫu nộp về phòng Đào tạo (cô Dung phòng 110 nhà A2) trước ngày 16/4/2018 để được giải quyết.
+ Đối với lưu học sinh không sử dụng điểm của các học phần Tiếng Anh để tính điểm TBCTL. Trường hợp sinh viên đăng ký học các học phần Tiếng Anh và tích lũy được, nếu muốn sử dụng điểm của các học phần này để  tính điểm TBCTL, sinh viên viết đơn gửi về phòng Đào tạo (thầy Trung phòng 105 nhà A2) trước ngày 10/6/2018 (Đối với các khóa đại học và liên thông lên trình độ Đại học) và trước ngày 30/6/2018 (Đối với các khóa CĐ Chính quy) để được giải quyết.

- Lưu ý:
+ Đối với các học phần sinh viên đã được công nhận hoặc miễn không phải học nhưng sinh viên đăng ký học và tích lũy sẽ sử dụng điểm của học phần mà sinh viên tích lũy được để tính điểm TBCTL. Trường hợp sinh viên không muốn sử dụng điểm của học phần đó để tính điểm TBCTL, sinh viên phải làm đơn theo mẫu nộp về phòng Đào tạo (cô Dung phòng 110 nhà A2) trước ngày 10/6/2018 để được giải quyết.
+ Đối với lưu học sinh không sử dụng điểm của các học phần Tiếng Anh để tính điểm TBCTL. Trường hợp sinh viên đăng ký học các học phần Tiếng Anh và tích lũy được, nếu muốn sử dụng điểm của các học phần này để tính điểm TBCTL, sinh viên viết đơn gửi về phòng Đào tạo (thầy Trung phòng 105 nhà A2) trước 10/6/2018 để được giải quyết.
Nhà trường không giải quyết những trường hợp sinh viên không thực hiện theo đúng kế hoạch.
- Đăng ký xét tốt nghiệp sớm:
Đối với sinh viên nếu hoàn thành chương trình đào tạo và đủ điều kiện tốt nghiệp, muốn tốt nghiệp sớm, sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp tại địa chỉ http://sv.dhcnhn.vn chọn mục "Xét thử tốt nghiệp" và chọn nút "Nộp đơn xin xét tốt nghiệp" trước ngày 10/6/2018.

- Đăng ký hoãn xét tốt nghiệp:
Đối với sinh viên thuộc đối tượng trong mục 2 nếu hoàn thành chương trình đào tạo và đủ điều kiện tốt nghiệp, muốn tốt nghiệp muộn để học cải thiện, sinh viên xin hoãn xét tốt nghiệp tại địa chỉ http://sv.dhcnhn.vn chọn mục "Xét thử tốt nghiệp" và chọn nút "Nộp đơn xét muộn" trước ngày 10/6/2018.

- Lưu ý:
Trước ngày 10/6/2018 sinh viên ở trạng thái hoãn xét tốt nghiệp nếu muốn đăng ký xét tốt nghiệp sinh viên thực hiện như đối với trường hợp đăng ký xét tốt nghiệp sớm. Đến 0h00 ngày 11/6/2018 hệ thống ghi nhận kết quả và sinh viên không thay đổi được trạng thái đăng ký hoặc hoãn xét tốt nghiệp.
 
Ý kiến bình luận
 
 
 
Liên kết website
liên kết 1Bằng khen của Thủ tướng Chính phủCông ty ITGGameLoftliên kết 3Misa
Copyright © 2013 Khoa CNTT - Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6 - nhà A1 - Khu A - Minh Khai - Từ Liêm - Hà Nội 
Điện thoại: 84.4.7655391 (số máy nội bộ: 251, 253, 830, 831), Fax: 84.4.7655261, Email: contact@fit-haui.edu.vn
tuoi tre khoa cntt ren duc luyen tai vi tuong lai tuoi sang
Tuổi trẻ khoa CNTT rèn đức luyện tài vì tương lai tươi sáng