Banner
 
THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỌC TẬP HỌC KỲ PHỤ NĂM HỌC 2018-2019 CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CÁC KHÓA
Cập nhật: 04/04/2019
Lượt xem: 5821
THÔNG BÁO
Về việc tổ chức học tập học kỳ phụ năm học 2018 – 2019 cho sinh viên
Đại học các khóa

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019.
Nhà trường thông báo về việc tổ chức học tập học kỳ phụ cho sinh viên Đại học các khóa, cụ thể như sau:

I. Kế hoạch đăng ký học tập học kỳ phụ:
Sinh viên Đại học phải đăng ký học các học phần dự định sẽ học trong học kỳ phụ theo kế hoạch đăng ký cụ thể như sau:

1.Đợt đăng ký chính thức từ ngày 15/04/2019 đến ngày 26/04/2019
- Địa chỉ đăng ký học tập: Sinh viên đăng nhập vào trang web http://sv.dhcnhn.vn và xem hướng dẫn và thực hiện đăng ký trực tuyến qua mạng internet.
- Đến 09h00 ngày 26/04/2019 nhà trường sẽ ra thông báo các lớpđược mở hoặc không được mở và khóa một chiều các lớp độc lập được mở (Đăng ký được khối lượng học tập nhưng không hủy được học phần đã đăng ký). Sinh viên tiếp nhận thông tin các lớp được mở, không được mở thông qua khoa chủ quản, Cố vấn học tập và kiểm tra tại trang web http://sv.dhcnhn.vn.

2. Xác nhận kết quả đăng ký và đăng ký lại từ ngày 29/04/2019 đến ngày 10/05/2019
Sinh viên kiểm tra lại kết quả đăng ký của mình lần cuối trước ngày 29/04/2019 (xem thời khóa biểu cá nhân tại trang webhttp://sv.dhcnhn.vn). Trường hợp đăng ký không thành công ở đợt đăng ký chính thức, sinh viên phải đăng ký lại, đăng ký bổ sung trong đợt đăng ký phụ từ ngày 29/04/2019 đến ngày 10/05/2019, hết thời gian này sinh viên không được đăng ký nữa. Sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm với kết quả đăng ký của mình.

Lưu ý:

- Trong thời gian đăng ký chính thức, sinh viên có thể thực hiện đăng ký học tại các lớp độc lập và lớp ổn định được mở cho các khóa và hủy các học phần đã đăng ký nếu có nhu cầu. Sinh viên nên đăng ký học vào các lớp được mở cho trình độ của mình, tránh trường hợp đăng ký khác trình độ dẫn đến học phần theo học không phù hợp với yêu cầu tích lũy học phần trong chương trình đào tạo của khóa học. 
- Hết thời gian đăng ký chính thức, Sinh viên đã đăng ký vào các lớp độc lập và lớp ổn định được mở phải học theo kế hoạch của nhà trường, không tự rút được các học phần đó. Các sinh viên thuộc diện đăng ký lại, đăng ký bổ sung phải tìm các lớp độc lập được mở và lớp ổn định chưa đủ sĩ số để đăng ký học.
- Kết thúc đợt đăng ký phụ, Sinh viên học tại lớp độc lập có nhu cầu muốn rút bớt học phần sẽ làm đơn và nộp về Phòng Đào tạo trong thời gian từ tuần thứ 4 đến tuần thứ 5 tính từ đầu học kỳ.

II. Kế hoạch học và thi học kỳ
- Thời gian học: từ ngày 13/05/2019 đến 04/08/2019, sinh viên học theo thời khóa biểu của các lớp đã đăng ký thành công.
- Thời gian thi: từ ngày 05/08/2019 đến 18/08/2019, TT Khảo thí lập kế hoạch thi và thông báo cụ thể sau.

III. Yêu cầu:
Sinh viên các lớp Đại học các khóa: Theo dõi kết quả học tập của bản thân;Lựa chọn các học phần cần học trong học kỳ hai năm học 2018-2019;Tham khảo ý kiến của cố vấn học tập; Đăng ký học tập tại các địa điểm có mạng internet theo đúng quy trình đăng ký; Đóng kinh phí đào tạo theo đúng quy định.

- Thời khóa biểu đăng ký học kỳ phụ năm học 2018-2019 Đại học các khóa sinh viên tải xuống tại đây
 

Ý kiến bình luận
 
 
 
Liên kết website
liên kết 1Bằng khen của Thủ tướng Chính phủCông ty ITGGameLoftliên kết 3Misa
Copyright © 2013 Khoa CNTT - Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6 - nhà A1 - Khu A - Minh Khai - Từ Liêm - Hà Nội 
Điện thoại: 84.4.7655391 (số máy nội bộ: 251, 253, 830, 831), Fax: 84.4.7655261, Email: fit@haui.edu.vn
tuoi tre khoa cntt ren duc luyen tai vi tuong lai tuoi sang
Tuổi trẻ khoa CNTT rèn đức luyện tài vì tương lai tươi sáng