Banner
 
QUY ĐỊNH VỀ TÍNH HỌC PHÍ HỆ ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG
Cập nhật: 13/06/2018
Lượt xem: 4914
QUY ĐỊNH VỀ TÍNH HỌC PHÍ HỆ ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG

Điều 1. Học phí của các lớp học phần, môn học, mô đun (gọi chung là học phần) thuộc trình độ đào tạo đại học, cao đẳng của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được xác định như sau:
 
Học phí = Ntchp x Hct x Hlhp x ĐG

Trong đó:
Ntchp: là số tín chỉ của học phần để tính học phí (số tín chỉ học phí), được các định dựa vào thời lượng, tính chất, nội dung của học phần, cụ thể:
   Ntchp = Số tín chỉ lý thuyết,thảo luận, bài tập lớn, thực tập x 1,0 + Số tín chỉ khóa luận tốt nghiệp, đồ án, dự án x 1,4 + Số tín chỉ thực hành, thí nghiệm x 2,0;
   Riêng các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng an ninh có Ntchp = Số tín chỉ của học phần; Các học phần ngoại ngữ có Ntchp = Số tín chỉ của học phần x 1,4; Các học phần ngoài khung chương trình đào tạo tính theo đề án được duyệt.
   Hct: là hệ số học phí theo chương trình đào tạo, được xác định tùy vào tính chất của chương trình đào tạo, cụ thể: chương trình đào tạo đại trà có Hct = 1,0; Chương trình đào tạo vừa làm vừa học, chương trình đào tạo chất lượng cao có Hct = 1,5.
   Hlhp: là hệ số học phí của lớp học phần được xác định theo số lượng sinh viên và điều kiện học tập: Lớp mở bình thường theo kế hoạch và tiến độ đào tạo có hệ số Hlhp = 1; Lớp có sỹ số thấp, mở theo yêu cầu của sinh viên có hệ số Hlhp xác định như sau:

 
Loại học phần Số SV
Dưới 5
Số SV
Từ 5 - 9
Số SV
Từ 10 - 19
Số SV
Từ 20 - 39
Lý thuyết 3 3 2 1,5
Lý thuyết và thảo luận,
thực hành, thí nghiệm
3 3 2 1,5
Thực hành, thí nghiệm 3 2 1,5 1
Tiểu luận, bài tập lớn,
đồ án, thực tập
1 1 1 1
Ngoại ngữ 3 2 1,5 1

Các lớp đặc biệt có hệ số học phí theo lớp học phần do Hiệu trưởng quyết định.
ĐG: là đơn giá học phí cho một tín chỉ học phí, do Hiệu trưởng quy định hàng năm
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ học kỳ I năm học 2018-2019.
Ý kiến bình luận
 
 
 
Liên kết website
liên kết 1Bằng khen của Thủ tướng Chính phủCông ty ITGGameLoftliên kết 3Misa
Copyright © 2013 Khoa CNTT - Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6 - nhà A1 - Khu A - Minh Khai - Từ Liêm - Hà Nội 
Điện thoại: 84.4.7655391 (số máy nội bộ: 251, 253, 830, 831), Fax: 84.4.7655261, Email: contact@fit-haui.edu.vn
tuoi tre khoa cntt ren duc luyen tai vi tuong lai tuoi sang
Tuổi trẻ khoa CNTT rèn đức luyện tài vì tương lai tươi sáng