Banner
 
KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CÁC LỚP ĐH-K11
Cập nhật: 16/12/2019
Lượt xem: 5658
KẾ HOẠCH
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CÁC LỚP
ĐẠI HỌC KHMT-K11, KTPM-K11, HTTT-K11, CNTT-K11

Căn cứ theo tiến độ đào tạo các lớp Đại học khóa 11 thuộc Khoa CNTT, Ban chủ nhiệm Khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch Thực tập tốt nghiệp tới giáo viên và sinh viên như sau:
 1. Thời gian thực tập tốt nghiệp
  • 08 tuần: từ ngày 23/12/2019 đến ngày 01/03/2020.
 2. Kế hoạch thực hiện
  • Từ ngày 12/12/2019 đến ngày 17/12/2019:
 • Thông báo danh sách các đề tài Thực tập tốt nghiệp (TTTN) đến sinh viên các lớp để sinh viên đăng ký và lựa chọn tên đề tài cùng với Giáo viên hướng dẫn (GVHD) theo file danh sách các lớp có sẵn (file mẫu). Sinh viên chủ động liên lạc với GVHD.
 • Trường hợp sinh viên không chọn được GVHD thì vẫn đăng ký chọn đề tài dự kiến và tập hợp gửi lớp trưởng lớp đó.
 • Trường hợp sinh viên đăng ký thực tập tại các doanh nghiệp mà Khoa giới thiệu thì chỉ cần cập nhật lại thông tin tên doanh nghiệp (nếu doanh nghiệp đã đồng ý nhận sinh viên thực tập, khoa sẽ phân công GVHD) và thông tin về chứng minh thư (CMT) của sinh viên. Các trường hợp khác thì vẫn đăng ký tên đề tài và GVHD bình thường.
  • Ngày 18/12/2019:
 • Lớp trưởng các lớp tập hợp danh sách đăng ký (theo đúng mã sv, họ, tên sv trong file danh sách Khoa đã gửi) chuyển lại cho Ban chủ nhiệm khoa theo địa chỉ email: hiephic@yahoo.com.
 • GVHD gửi lại file danh sách sinh viên đăng ký (theo file mẫu danh sách các lớp) và chuyển lại cho BCN khoa để tổng hợp.
  • Ngày 23/12/2019 Khoa CNTT sẽ công bố danh sách đề tài TTTN của sinh viên và GVHD bằng file mềm gửi GVCN, GVHD hoặc niêm yết tại Văn phòng khoa CNTT.
  • Từ 23/12/2019 đến 28/12/2019: các sinh viên đến gặp giáo viên được phân công hướng dẫn thực tập để nhận đề tài.
  • Từ 02/01/2020 đến 08/01/2020: Giáo viên hướng dẫn nộp phiếu giao đề tài về VP Khoa để Khoa duyệt.
  • Từ 13/01/2020 đến 16/01/2020: Giáo viên hướng dẫn nhận lại phiếu giao đề tài TTTN (đã duyệt), giao cho sinh viên.
  • Từ 26/02/2020 đến 01/03/2020: Chấm Báo cáo TTTN (có kế hoạch cụ thể, thông báo sau).
Lưu ý:
 • Trong thời gian làm TTTN đối với các đề tài mà cần thiết phải đi thực tế tại các cơ sở ngoài trường thì GVHD phải đăng ký xin giấy giới thiệu của nhà trường, GVHD phải trực tiếp liên hệ, làm việc với cơ sở nơi sinh viên đến thực tập để kết hợp hướng dẫn và quản lý sinh viên.
 • Trong thời gian thực tập SV phải thực hiện viết các báo cáo, nhật ký thực tập, kế hoạch tuần, kế hoạch toàn đợt,… theo sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn.
 • Những sinh viên không chấp hành đúng quy định của Khoa và Nhà trường sẽ không được bảo vệ TTTN.
Danh sách đề tài TTTN sinh viên xem tại đây.
Ý kiến bình luận
 
 
 
Liên kết website
liên kết 1Bằng khen của Thủ tướng Chính phủCông ty ITGGameLoftliên kết 3Misa
Copyright © 2013 Khoa CNTT - Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6 - nhà A1 - Khu A - Minh Khai - Từ Liêm - Hà Nội 
Điện thoại: 84.4.7655391 (số máy nội bộ: 251, 253, 830, 831), Fax: 84.4.7655261, Email: contact@fit-haui.edu.vn
tuoi tre khoa cntt ren duc luyen tai vi tuong lai tuoi sang
Tuổi trẻ khoa CNTT rèn đức luyện tài vì tương lai tươi sáng