Banner
 
KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CÁC LỚP ĐẠI HỌC KHÓA 11
Cập nhật: 25/05/2020
Lượt xem: 1531
KẾ HOẠCH
BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CÁC LỚP ĐẠI HỌC KHÓA 11
 
 
Căn cứ theo Quy chế đào tạo và Tiến độ đào tạo các lớp Đại học Khóa 11, Ban chủ nhiệm Khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp như sau:
1.  Điều kiện để sinh viên được tham gia bảo vệ ĐATN
  • Phải được sự đồng ý của giảng viên hướng dẫn.
  • Có phiếu giao Đồ án tốt nghiệp đã được Khoa duyệt.
  • Tên đề tài thực tế và Tên đề tài trong phiếu giao Đồ án tốt nghiệp phải trùng nhau.
2.  Chấm phản biện
  • Từ ngày 12/05/2020 đến ngày 18/05/2020: Sinh viên nộp 01 quyển báo cáo ĐATN (bìa giấy bóng kính có phiếu giao ĐATN photo) + đĩa CD (ghi chương trình, nội dung báo cáo) về Văn phòng khoa CNTT.
  • Ngày 19/05/2020: Các giảng viên được phân công nhiệm vụ nhận quyển báo cáo từ Văn phòng khoa CNTT và chấm điểm vào phiếu đánh giá (theo mẫu gồm GVHD, GVPB), đồng thời gửi lại điểm đánh giá ĐATN trước 10h00 ngày 22/05/2020 cho Giáo vụ Khoa.
  • Trong ngày bảo vệ, mỗi sinh viên phải nộp về Hội đồng 02 quyển ĐATN và 02 đĩa CD (01 quyển bìa cứng có phiếu giao ĐATN dấu đỏ, 01 quyển bìa giấy bóng kính có phiếu giao ĐATN photo) theo bản hướng dẫn viết ĐATN.
3. Bảo vệ đồ án tốt nghiệp
Hội đồng Thời gian Địa điểm Số lượng   Hội đồng Thời gian Địa điểm Số lượng
1 7h30 ngày 23/05/2020 Phòng HT1 (Tầng 6_A1) 11   11 7h30 ngày 30/05/2020 Phòng HT1 (Tầng 6_A1) 11
2 Phòng HT2 (Tầng 6_A1) 11   13 Phòng HT2 (Tầng 6_A1) 10
3 Phòng CLC2-T9_A1 11   12 13h00 ngày 01/06/2020 Phòng CLC2-T9_A1 10
5 13h00 ngày 23/05/2020 Phòng HT2 (Tầng 6_A1) 11   15 13h00 ngày 30/05/2020 Phòng HT2 (Tầng 6_A1) 11
6 Phòng CLC2-T9_A1 10   16 Phòng CLC2-T9_A1 10
8 Phòng HT1 (Tầng 6_A1) 11   17 7h30 ngày 31/05/2020 Phòng HT1 (Tầng 6_A1) 10
7 7h30 ngày 24/05/2020 Phòng HT1 (Tầng 6_A1) 11   18 Phòng HT2 (Tầng 6_A1) 11
9 13h00 ngày 24/05/2020 Phòng HT1 (Tầng 6_A1) 11   19 13h00 ngày 31/05/2020 Phòng HT1 (Tầng 6_A1) 10
10 Phòng HT2 (Tầng 6_A1) 11   20 13h00 ngày 01/06/2020 Phòng HT2 (Tầng 6_A1) 10
4 13h00 ngày 25/05/2020 Phòng HT1 (Tầng 6_A1) 11   14 Phòng HT1 (Tầng 6_A1) 10
 
4.  Danh sách các hội đồng bảo vệ 5.  Danh sách các hội đồng bảo vệ
  • Sinh viên trong các hội đồng liên lạc với cô Huệ (giáo vụ khoa) để chuẩn bị phòng bảo vệ Tốt nghiệp.
Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2020
                                                                                                                          TRƯỞNG KHOA
                                                                                                                            (đã ký)
 

                                                                                                                               TS. Ngô Đức Vĩnh
Ý kiến bình luận
 
 
 
Liên kết website
liên kết 1Bằng khen của Thủ tướng Chính phủCông ty ITGGameLoftliên kết 3Misa
Copyright © 2013 Khoa CNTT - Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6 - nhà A1 - Khu A - Minh Khai - Từ Liêm - Hà Nội 
Điện thoại: 84.4.7655391 (số máy nội bộ: 251, 253, 830, 831), Fax: 84.4.7655261, Email: contact@fit-haui.edu.vn
tuoi tre khoa cntt ren duc luyen tai vi tuong lai tuoi sang
Tuổi trẻ khoa CNTT rèn đức luyện tài vì tương lai tươi sáng