Banner
 
KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CÁC LỚP ĐẠI HỌC KHÓA 10
Cập nhật: 02/04/2019
Lượt xem: 1772
KẾ HOẠCH
BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CÁC LỚP ĐẠI HỌC KHÓA 10
 
Căn cứ theo Quy chế đào tạo và Tiến độ đào tạo các lớp Đại học Khóa 10, Ban chủ  nhiệm Khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp như sau:

1.  Điều kiện để sinh viên được tham gia bảo vệ ĐATN
 • Phải được sự đồng ý của giảng viên hướng dẫn.
 • Có Phiếu giao Đồ án tốt nghiệp đã được Khoa duyệt.
 • Tên đề tài thực tế và Tên đề tài trong phiếu giao đồ án tốt nghiệp phải trùng nhau.
2.  Chấm phản biện
 • Ngày 02/04/2019: Sinh viên nộp 01 quyển báo cáo ĐATN (bìa giấy bóng kính có phiếu giao ĐATN photo) + đĩa CD (ghi chương trình, nội dung báo cáo) về Văn phòng khoa CNTT.
 • Ngày 03/04/2019: Các giảng viên được phân công nhiệm vụ nhận quyển báo cáo từ Văn phòng khoa CNTT và chấm điểm vào phiếu đánh giá (theo mẫu gồm GVHD, GVPB), đồng thời gửi lại điểm đánh giá ĐATN trước ngày 04/04/2019 cho Giáo vụ Khoa.
 • Trong ngày bảo vệ, mỗi sinh viên phải nộp về Hội đồng 02 quyển ĐATN và 02 đĩa CD (01 quyển bìa cứng có phiếu giao ĐATN dấu đỏ, 01 quyển bìa giấy bóng kính có phiếu giao ĐATN photo) theo bản hướng dẫn viết ĐATN.
3. Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

 
Hội đồng Thời gian Địa điểm Số lượng
1 7h30 ngày 06/04/2019 Phòng 604 (Hội thảo 1-Tầng 6_A7)  12
2 13h30 ngày 06/04/2019 Phòng 604 (Hội thảo 1-Tầng 6_A7)  11
3 7h30 ngày 05/04/2019 Phòng 604 (Hội thảo 1-Tầng 6_A7)  11
 
4.  Danh sách các hội đồng bảo vệ
 
Hội đồng 1 Hội đồng 3
Stt Họ và tên Nhiệm vụ Stt Họ và tên Nhiệm vụ
1 TS. Ngô Đức Vĩnh Chủ tịch 1 ThS. Phạm Văn Hiệp Chủ tịch
2 ThS. Nguyễn Thị Hương Lan Thư ký 2 ThS. Nguyễn Trung Phú Thư ký
3 ThS. An Văn Minh ủy viên 3 ThS. Đoàn Văn Trung ủy viên
Hội đồng 2
 
 
1 TS. Phạm Văn Hà Chủ tịch  
2 ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền Thư ký  
3 ThS. Trần Thanh Hùng ủy viên  
 
5.  Một số lưu ý
 • Những Thầy (cô) hướng dẫn ĐATN nhưng không tham gia trong các hội đồng trên thông báo cho sinh viên do các Thầy (cô) hướng dẫn sẽ bảo vệ tại các hội đồng theo danh sách file đính kèm, đồng thời các Thầy (cô) gửi phiếu điểm đánh giá hướng dẫn cho Hội đồng trước ngày 04/04/2019.
 • Sinh viên trong các hội đồng liên lạc với cô Huệ (giáo vụ khoa) để chuẩn bị phòng bảo vệ Tốt nghiệp.
 • Ngày 04/04/2019, thư ký hội đồng nhận hồ sơ bảo vệ tại Giáo vụ khoa. Sau buổi bảo vệ, thư ký hội đồng nộp về khoa các hồ sơ theo yêu cầu.
 • Danh sách sinh viên bảo vệ tại các hội đồng sẽ được cập nhật trên trang web của Khoa trước ngày 04/04/2019.
 • Thời gian nộp kết quả cho đ/c Huệ (giáo vụ khoa) chậm nhất vào ngày 09/04/2019.
 •  
 •  
Danh sách hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp ĐH-K10 sinh viên tải xuống tại đây 
 

 

Ý kiến bình luận
 
 
 
Liên kết website
liên kết 1Bằng khen của Thủ tướng Chính phủCông ty ITGGameLoftliên kết 3Misa
Copyright © 2013 Khoa CNTT - Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6 - nhà A1 - Khu A - Minh Khai - Từ Liêm - Hà Nội 
Điện thoại: 84.4.7655391 (số máy nội bộ: 251, 253, 830, 831), Fax: 84.4.7655261, Email: contact@fit-haui.edu.vn
tuoi tre khoa cntt ren duc luyen tai vi tuong lai tuoi sang
Tuổi trẻ khoa CNTT rèn đức luyện tài vì tương lai tươi sáng