Banner
 
DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC TRỰC TUYẾN TỪ 06/04/2020 ĐẾN 19/04/2020
Cập nhật: 12/04/2020
Lượt xem: 3031
DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC TRỰC TUYẾN TỪ 06/04/2020 ĐẾN 19/04/2020

Từ ngày 06/04/2020 đến 19/04/2020 các học phần có tên trong danh sách sau đây sẽ tổ chức học tập trực tuyến.

Sinh viên tham gia học tập theo mã lớp và class code được công bố trong danh sách. Kết quả học tập trực tuyến được công nhận như hình thức học tập thông thường.

Sinh viên download file danh sách để biết rõ thêm thông tin.

Hệ - Khóa Mã lớp học phần Tên học phần Class code (Edmodo/Google class Room)
ĐH K11 201920503146002 Kho dữ liệu và các phương pháp khai phá vbzgrb
ĐH K11 201920503128003 Kho dữ liệu và các phương pháp khai phá vbzgrb
ĐH K11 201920503146001 Phát triển phần mềm hướng FrameWork j8a7sh
ĐH K11 201920503148001 Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động dy77td
ĐH K11 201920503146002 Phát triển phần mềm hướng FrameWork dzghkm
ĐH K11 201920503128003 Kho dữ liệu và các phương pháp khai phá dzghkm
ĐH K11 201920503139001 Một số phương pháp tính toán mềm i3rhee
ĐH K11 201920503149001 Phần mềm mã nguồn mở i3rhee
ĐH K11 201920503128004 Kho dữ liệu và các phương pháp khai phá ph6ivb
ĐH K11 201920503149003 Phần mềm mã nguồn mở wnz6tb
ĐH K11 201920503146003 Phát triển phần mềm hướng FrameWork 4eyfnq
ĐH K11 201920503128009 Kho dữ liệu và các phương pháp khai phá wnz6tb
ĐH K11 201920503146004 Phát triển phần mềm hướng FrameWork 43umjp
ĐH K11 201920503148004 Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động gbsx78
ĐH K11 201920503129001 Lập trình căn bản 7veu3w
ĐH K11 201920503143001 Nhập môn tin học 338 196 117
ĐH K11 201920503154001 Tin học văn phòng 338 196 117
ĐH K11 201920503134001 Lập trình ứng dụng cơ sở dữ liệu trên Web xdshdzb
ĐH K12 201920503105001 Công nghệ XML 22b4eq
ĐH K12 201920503123001 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (SQL Server) q4echj
ĐH K12 201920503105002 Công nghệ XML zpbh6p
ĐH K12 201920503123002 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (SQL Server) swf6cv
ĐH K12 201920503105003 Công nghệ XML 4fkd76
ĐH K12 201920503123003 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (SQL Server) a5wwvx
ĐH K12 201920503105004 Công nghệ XML f59ehm
ĐH K12 201920503123004 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (SQL Server) vqh7n7
ĐH K12 201920503105005 Công nghệ XML qztiecw
ĐH K12 201920503123005 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (SQL Server) dwrmdp
ĐH K12 201920503135001 Lập trình Windows Classroom code: ygot7uw
ĐH K12 201920503135002 Lập trình Windows auvhth
ĐH K12 201920503121001 Hệ chuyên gia e7wbmv
ĐH K12 201920503135003 Lập trình Windows mpvxkid
ĐH K12 201920503121002 Hệ chuyên gia 8rv7y6
ĐH K12 201920503135004 Lập trình Windows yxvmqim
ĐH K12 20192IT6019001 Lập trình Java nv9se5
ĐH K12 20192IT6019002 Lập trình Java nv9se5
ĐH K12 20192IT6019003 Lập trình Java qdtarf
ĐH K12 201920503117001 Đồ họa ứng dụng class room ID: dl22jgm
ĐH K12 201920503175001 Lập trình Java yy6lanm
ĐH K12 201920503152001 Quản lý các dự án công nghệ thông tin Edmodo mã lớp:pjkvbz
ĐH K12 201920503117002 Đồ họa ứng dụng kzhsibx google classroom
ĐH K12 201920503175002 Lập trình Java GoogleClass: 5ra5yyt
ĐH K12 201920503152002 Quản lý các dự án công nghệ thông tin Edmodo mã lớp:wzfzw8
ĐH K12 201920503117003 Đồ họa ứng dụng class room ID: l5nyj2t
ĐH K12 201920503175003 Lập trình Java j3g4r5c
ĐH K12 201920503152003 Quản lý các dự án công nghệ thông tin 584k9d
ĐH K12 201920503117004 Đồ họa ứng dụng class room ID: 7uwwonv
ĐH K12 201920503175004 Lập trình Java Edmodo mã lớp:drds4e
ĐH K12 201920503152004 Quản lý các dự án công nghệ thông tin ts5um8
ĐH K12 201920503117005 Đồ họa ứng dụng 2ebx32d
ĐH K12 201920503175005 Lập trình Java Edmodo mã lớp:pgnnaq
ĐH K12 201920503201001 Cơ sở dữ liệu đa phương tiện ClassroomID: bz6igsw
ĐH K12 201920503117006 Đồ họa ứng dụng pm2cjog
ĐH K12 201920503175006 Lập trình Java Edmodo mã lớp:5vyi5r
ĐH K12 201920503153001 Quản trị mạng 42g6gni
ĐH K12 201920503157001 Tối ưu hoá q98int

Ý kiến bình luận
 
 
 
Liên kết website
liên kết 1Bằng khen của Thủ tướng Chính phủCông ty ITGGameLoftliên kết 3Misa
Copyright © 2013 Khoa CNTT - Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6 - nhà A1 - Khu A - Minh Khai - Từ Liêm - Hà Nội 
Điện thoại: 84.4.7655391 (số máy nội bộ: 251, 253, 830, 831), Fax: 84.4.7655261, Email: contact@fit-haui.edu.vn
tuoi tre khoa cntt ren duc luyen tai vi tuong lai tuoi sang
Tuổi trẻ khoa CNTT rèn đức luyện tài vì tương lai tươi sáng