Banner
 
FIT NEW 5/2019
(Ngày đăng: 22/08/2019 - Lượt xem: 1.926)
Bản tin tháng 5/2019 về một số hoạt động của Khoa Công nghệ thông tin - ĐH Công nghiệp Hà Nội
FIT NEWS 4/2019
(Ngày đăng: 14/05/2019 - Lượt xem: 2.793)
Bản tin tháng 4/2019 về một số hoạt động của Khoa Công nghệ thông tin - ĐH Công nghiệp Hà Nội
TIN VIDEO - FIT News 9
(Ngày đăng: 06/04/2019 - Lượt xem: 36.076)
Bản tin Video số 9 về một số hoạt động của Khoa Công nghệ thông tin - ĐH Công nghiệp Hà Nội
TIN VIDEO - FIT News 8
(Ngày đăng: 05/04/2019 - Lượt xem: 22.886)
Bản tin Video số 8 về một số hoạt động của Khoa Công nghệ thông tin - ĐH Công nghiệp Hà Nội
Liên kết website
liên kết 1Bằng khen của Thủ tướng Chính phủCông ty ITGGameLoftliên kết 3Misa
Copyright © 2013 Khoa CNTT - Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6 - nhà A1 - Khu A - Minh Khai - Từ Liêm - Hà Nội 
Điện thoại: 84.4.7655391 (số máy nội bộ: 251, 253, 830, 831), Fax: 84.4.7655261, Email: contact@fit-haui.edu.vn
tuoi tre khoa cntt ren duc luyen tai vi tuong lai tuoi sang
Tuổi trẻ khoa CNTT rèn đức luyện tài vì tương lai tươi sáng